Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 12:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
13-09-2019 02:12 PM Tới bài cuối cùng
581 2.506
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [13])
Người gửi: mucintuankiet2
28-08-2019 11:18 PM Tới bài cuối cùng
4.888 6.974
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
20-09-2019 08:34 AM Tới bài cuối cùng
820 1.071
Người gửi: nhikaphongphong27
Hôm qua 07:44 AM Tới bài cuối cùng
380 457
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: thueu57
20-09-2019 08:10 AM Tới bài cuối cùng
565 820
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: hat939653
20-09-2019 02:57 PM Tới bài cuối cùng
416 553
Clip - Video (Đang xem [2])
Người gửi: hat939653
20-09-2019 03:43 PM Tới bài cuối cùng
781 1.609
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: mer21992
06-09-2019 01:59 PM Tới bài cuối cùng
400 500
Thế giới âm thanh (Đang xem [3])
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 03:13 PM Tới bài cuối cùng
2.464 7.303
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: Taiphan000
Hôm qua 06:01 PM Tới bài cuối cùng
487 629
Người gửi: vuy316475
19-09-2019 09:50 AM Tới bài cuối cùng
341 433
Hip-Hop (Đang xem [1])
Người gửi: nhithienbinhphong57
20-09-2019 02:50 PM Tới bài cuối cùng
571 764
Country (Đang xem [2])
Người gửi: nhiphongka272727
05-09-2019 06:05 PM Tới bài cuối cùng
298 360
Người gửi: mer21992
11-09-2019 03:10 PM Tới bài cuối cùng
309 396
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: thueu57
16-09-2019 04:08 PM Tới bài cuối cùng
350 463
Người gửi: nhithienbinhphong57
Hôm qua 03:05 PM Tới bài cuối cùng
332 422
Nhạc không lời (Đang xem [6])
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 10:18 PM Tới bài cuối cùng
340 437
Người gửi: vuy316475
17-09-2019 09:03 AM Tới bài cuối cùng
359 454
Người gửi: hat939653
18-09-2019 01:12 PM Tới bài cuối cùng
283 332
R&B, Soul (Đang xem [3])
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
Hôm qua 02:31 PM Tới bài cuối cùng
324 438
Rap
Người gửi: thueu57
20-09-2019 04:26 PM Tới bài cuối cùng
336 397
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
Hôm qua 01:36 PM Tới bài cuối cùng
399 829
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 10:09 PM Tới bài cuối cùng
1.884 2.210
Nhạc Phim (Đang xem [1])
Người gửi: MidasToro
08-09-2019 09:27 PM Tới bài cuối cùng
371 480
Âm nhạc khác (Đang xem [1])
Người gửi: xzvhdghgdh
20-09-2019 06:28 PM Tới bài cuối cùng
801 1.488
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: junsi1900
Hôm qua 08:15 PM Tới bài cuối cùng
313 380
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [1])
Người gửi: hat939653
Hôm qua 02:49 PM Tới bài cuối cùng
375 460
Người gửi: junsi1900
19-09-2019 10:23 AM Tới bài cuối cùng
430 803
Người gửi: suaetp06
12-09-2019 10:57 PM Tới bài cuối cùng
390 501
Người gửi: thueu57
Hôm qua 05:05 PM Tới bài cuối cùng
337 448
Người gửi: nhithienbinhphong57
20-09-2019 03:35 PM Tới bài cuối cùng
339 413
Người gửi: ngo1ctty8
07-09-2019 08:33 AM Tới bài cuối cùng
522 783
Rock Việt Nam (Đang xem [1])
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 01:49 PM Tới bài cuối cùng
323 460
Ca Trù (Đang xem [2])
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 03:17 PM Tới bài cuối cùng
333 1.132
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
19-09-2019 01:20 PM Tới bài cuối cùng
372 517
Người gửi: lanp87030
17-09-2019 11:55 AM Tới bài cuối cùng
317 381
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: suaetp06
08-09-2019 07:32 PM Tới bài cuối cùng
323 433
Người gửi: muazuicom22
Hôm qua 08:22 PM Tới bài cuối cùng
946 2.380
Người gửi: nhithienbinhphong57
20-09-2019 03:58 PM Tới bài cuối cùng
295 457
Lý luận - Phê bình (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphong2
17-09-2019 02:00 PM Tới bài cuối cùng
332 430
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [1])
Người gửi: junsi1900
16-09-2019 05:12 PM Tới bài cuối cùng
345 409
Người gửi: nhikaphong2
09-09-2019 05:26 PM Tới bài cuối cùng
318 414
Người gửi: raovathnnn
08-09-2019 02:56 PM Tới bài cuối cùng
321 479
Người gửi: nhithienbinhphong57
20-09-2019 11:16 AM Tới bài cuối cùng
345 499
Người gửi: nhiphongka272727
04-09-2019 08:05 PM Tới bài cuối cùng
306 374
Người gửi: vandung2681995
22-08-2019 04:13 PM Tới bài cuối cùng
306 402
Nhạc các nước khác (Đang xem [1])
Người gửi: tranghd95
Hôm qua 01:50 PM Tới bài cuối cùng
781 2.144
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: vandung2681995
21-08-2019 12:16 AM Tới bài cuối cùng
329 365
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: vuy316475
20-09-2019 04:36 PM Tới bài cuối cùng
327 396
Người gửi: vandung2681995
11-09-2019 07:33 PM Tới bài cuối cùng
324 436
Người gửi: junsi1900
19-09-2019 09:58 AM Tới bài cuối cùng
373 504
Người gửi: naviclin254
09-09-2019 04:40 PM Tới bài cuối cùng
404 626
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: thzfsdhdty
Hôm qua 06:21 PM Tới bài cuối cùng
768 991
Người gửi: thueu57
19-09-2019 09:35 AM Tới bài cuối cùng
367 482
Người gửi: thachcaominhchau
31-08-2019 11:30 AM Tới bài cuối cùng
596 940
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: thietkenha57
12-08-2019 04:39 PM Tới bài cuối cùng
793 1.519
Guitar (Đang xem [2])
Người gửi: nhithienbinhphong57
20-09-2019 11:19 AM Tới bài cuối cùng
410 594
Người gửi: nhithienbinhphong57
09-09-2019 07:10 AM Tới bài cuối cùng
352 423
Harmonica (Đang xem [1])
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 10:04 PM Tới bài cuối cùng
334 459
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: nhithienbinhphong57
18-09-2019 01:30 PM Tới bài cuối cùng
628 986
Kèn (Đang xem [1])
Người gửi: nhiphongka272727
07-09-2019 08:05 AM Tới bài cuối cùng
505 937
Người gửi: vutamanhpr
06-09-2019 02:09 PM Tới bài cuối cùng
292 380
Nhạc Cụ Dân Tộc (Đang xem [2])
Người gửi: hat939653
18-09-2019 11:08 AM Tới bài cuối cùng
363 431
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [5])
Người gửi: tranghd95
16-09-2019 03:25 PM Tới bài cuối cùng
1.026 2.541
Người gửi: nhithienbinhphong57
15-09-2019 09:34 AM Tới bài cuối cùng
733 985
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [1])
Người gửi: hoiang1985
30-08-2019 09:26 AM Tới bài cuối cùng
348 428
Người gửi: hoiang1985
18-09-2019 10:52 AM Tới bài cuối cùng
737 992
Người gửi: suaetp06
18-09-2019 10:58 PM Tới bài cuối cùng
355 458
Người gửi: thueu57
15-09-2019 10:25 AM Tới bài cuối cùng
355 437
Người gửi: lanp87030
31-08-2019 11:13 AM Tới bài cuối cùng
332 445
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [1])
Người gửi: thzfsdhdty
20-09-2019 03:30 PM Tới bài cuối cùng
776 2.197
Người gửi: junsi1900
Hôm qua 11:45 AM Tới bài cuối cùng
328 408
Hải Ngoại (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphong2
19-08-2019 10:33 AM Tới bài cuối cùng
316 451
Việt Violin (Đang xem [1])
Người gửi: rosyamerica124
12-09-2019 12:35 PM Tới bài cuối cùng
275 342
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: mucintuankiet2
28-08-2019 11:29 PM Tới bài cuối cùng
752 1.277
Người gửi: vuy316475
19-09-2019 09:39 AM Tới bài cuối cùng
386 634
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: vandung2681995
11-09-2019 06:08 PM Tới bài cuối cùng
439 563
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 04:57 PM Tới bài cuối cùng
352 504
Chợ linh tinh khác (Đang xem [33])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: anhsieuno
Hôm qua 10:18 PM Tới bài cuối cùng
63.115 83.788
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 147 (0 thành viên và 147 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 07:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 105.542, Bài gửi: 153.946, Thành viên: 25.869, Thành viên kích hoạt: 71
Chào mừng bạn noithattrieugia2019 mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:27 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2019 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.