Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Thông báo (Đang xem [1])
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Góp ý - Hỏi đáp (Đang xem [1])
Người gửi: vinh.logicweb
20-12-2022 02:15 PM Tới bài cuối cùng
3 4
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:10 PM Tới bài cuối cùng
2.118 4.855
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [4])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:27 PM Tới bài cuối cùng
6.616 9.327
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 10:14 AM Tới bài cuối cùng
2.329 2.986
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:40 PM Tới bài cuối cùng
1.590 2.179
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:19 PM Tới bài cuối cùng
2.218 2.769
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:04 PM Tới bài cuối cùng
1.667 2.088
Clip - Video (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:30 PM Tới bài cuối cùng
1.995 3.458
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:11 PM Tới bài cuối cùng
1.633 1.977
Thế giới âm thanh (Đang xem [6])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:42 PM Tới bài cuối cùng
3.688 9.074
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:26 PM Tới bài cuối cùng
1.916 2.515
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:22 PM Tới bài cuối cùng
1.582 2.601
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:39 PM Tới bài cuối cùng
1.784 3.247
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:07 PM Tới bài cuối cùng
1.528 1.772
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:09 PM Tới bài cuối cùng
1.545 2.047
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:56 PM Tới bài cuối cùng
1.574 2.141
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:44 PM Tới bài cuối cùng
1.540 2.085
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:47 PM Tới bài cuối cùng
1.575 2.135
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:00 PM Tới bài cuối cùng
1.563 1.973
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:19 PM Tới bài cuối cùng
1.534 2.061
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:43 PM Tới bài cuối cùng
1.839 2.433
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:05 PM Tới bài cuối cùng
1.577 2.306
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:23 PM Tới bài cuối cùng
1.927 3.168
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:33 PM Tới bài cuối cùng
3.141 4.033
Nhạc Phim (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:20 PM Tới bài cuối cùng
1.577 2.418
Âm nhạc khác (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:36 PM Tới bài cuối cùng
2.950 4.601
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:25 PM Tới bài cuối cùng
1.554 1.760
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [7])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 09:32 AM Tới bài cuối cùng
1.616 1.996
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:06 PM Tới bài cuối cùng
1.668 2.740
Người gửi: dinhphanadv2
Hôm nay 04:52 PM Tới bài cuối cùng
1.596 1.915
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:08 PM Tới bài cuối cùng
1.877 2.595
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:41 PM Tới bài cuối cùng
1.583 1.829
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:15 PM Tới bài cuối cùng
1.764 2.725
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:15 PM Tới bài cuối cùng
1.526 1.832
Ca Trù (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:13 PM Tới bài cuối cùng
1.563 2.420
Tuồng, Chèo (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:12 PM Tới bài cuối cùng
1.839 2.463
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 10:06 AM Tới bài cuối cùng
1.508 2.391
Hát Xẩm (Đang xem [7])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 10:38 AM Tới bài cuối cùng
1.550 2.145
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:21 PM Tới bài cuối cùng
3.097 5.698
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:02 PM Tới bài cuối cùng
1.521 1.879
Người gửi: ngahangvn90
Hôm nay 04:49 PM Tới bài cuối cùng
1.572 2.292
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:14 PM Tới bài cuối cùng
1.594 2.474
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:34 PM Tới bài cuối cùng
1.591 2.242
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:59 PM Tới bài cuối cùng
1.543 2.035
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:57 PM Tới bài cuối cùng
1.564 2.968
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:12 PM Tới bài cuối cùng
1.542 2.111
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:32 PM Tới bài cuối cùng
1.533 1.992
Nhạc các nước khác (Đang xem [2])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:29 PM Tới bài cuối cùng
2.886 5.611
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:31 PM Tới bài cuối cùng
1.539 1.781
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:24 PM Tới bài cuối cùng
1.562 1.998
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:28 PM Tới bài cuối cùng
1.543 2.198
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:17 PM Tới bài cuối cùng
1.602 1.997
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 10:07 AM Tới bài cuối cùng
1.631 2.113
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:38 PM Tới bài cuối cùng
2.388 2.938
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:21 PM Tới bài cuối cùng
1.592 2.173
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:37 PM Tới bài cuối cùng
1.838 3.350
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:13 PM Tới bài cuối cùng
2.043 3.143
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:51 PM Tới bài cuối cùng
1.628 2.241
Violon (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:58 PM Tới bài cuối cùng
1.574 2.028
Harmonica (Đang xem [3])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:18 PM Tới bài cuối cùng
1.584 2.334
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:25 PM Tới bài cuối cùng
1.890 2.662
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:14 PM Tới bài cuối cùng
1.751 2.605
Sáo (Đang xem [1])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:01 PM Tới bài cuối cùng
1.524 1.857
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:49 PM Tới bài cuối cùng
1.621 2.146
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [3])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:17 PM Tới bài cuối cùng
3.097 6.118
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:52 PM Tới bài cuối cùng
1.978 2.789
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [2])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:55 PM Tới bài cuối cùng
1.602 2.500
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [2])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:20 PM Tới bài cuối cùng
1.963 2.774
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:23 PM Tới bài cuối cùng
1.623 2.161
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:03 PM Tới bài cuối cùng
1.574 1.958
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:46 PM Tới bài cuối cùng
1.585 2.112
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [2])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:50 PM Tới bài cuối cùng
3.146 6.508
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:16 PM Tới bài cuối cùng
1.597 2.102
Hải Ngoại (Đang xem [4])
Người gửi: ngahangvn90
Hôm nay 04:59 PM Tới bài cuối cùng
1.558 1.963
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:24 PM Tới bài cuối cùng
1.516 2.011
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:18 PM Tới bài cuối cùng
2.376 3.386
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:54 PM Tới bài cuối cùng
1.875 2.704
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:22 PM Tới bài cuối cùng
1.971 2.341
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 04:45 PM Tới bài cuối cùng
1.852 2.597
Chợ linh tinh khác (Đang xem [27])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: dinhphanadv
Hôm nay 05:16 PM Tới bài cuối cùng
81.351 106.929
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 124 (14 thành viên và 110 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 229.073, Bài gửi: 324.886, Thành viên: 27.386, Thành viên kích hoạt: 19
Chào mừng bạn ngahangspx mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2023 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.