Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: congtysosmoitruong
01-04-2020 02:31 PM Tới bài cuối cùng
718 2.692
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [4])
Người gửi: AnPhatGroup
Hôm qua 03:43 PM Tới bài cuối cùng
4.968 7.071
Người gửi: ngoctrinh2176
02-04-2020 10:25 PM Tới bài cuối cùng
953 1.244
Người gửi: sanphammoitruong
09-03-2020 05:13 PM Tới bài cuối cùng
388 477
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: ngthanhcong21
Hôm nay 12:55 PM Tới bài cuối cùng
661 926
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: sanphammoitruong
09-03-2020 05:31 PM Tới bài cuối cùng
429 587
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:24 PM Tới bài cuối cùng
795 1.637
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: lanp87030
23-03-2020 09:39 PM Tới bài cuối cùng
412 514
Thế giới âm thanh (Đang xem [4])
Người gửi: maybayvna
30-03-2020 09:37 PM Tới bài cuối cùng
2.471 7.310
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: Taiphan000
Hôm qua 07:35 PM Tới bài cuối cùng
620 869
Người gửi: goodhealthvn
02-04-2020 07:36 AM Tới bài cuối cùng
354 450
Người gửi: nhikaphongphong27
22-03-2020 09:08 PM Tới bài cuối cùng
581 802
Country (Đang xem [1])
Người gửi: kyminh709
02-03-2020 10:48 AM Tới bài cuối cùng
311 373
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [2])
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:17 PM Tới bài cuối cùng
320 409
Người gửi: AnPhatGroup
Hôm nay 01:58 PM Tới bài cuối cùng
366 481
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: ngthanhcong21
26-03-2020 08:52 AM Tới bài cuối cùng
346 439
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:39 PM Tới bài cuối cùng
347 449
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:58 PM Tới bài cuối cùng
368 463
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: bep365nhapkhau
30-03-2020 09:30 PM Tới bài cuối cùng
295 348
R&B, Soul (Đang xem [2])
Người gửi: thietbimoitruong
01-04-2020 03:15 PM Tới bài cuối cùng
457 702
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphongphong27
22-03-2020 01:16 PM Tới bài cuối cùng
344 411
New Age, World Music (Đang xem [1])
Người gửi: congtysosmoitruong
01-04-2020 02:31 PM Tới bài cuối cùng
545 1.116
Người gửi: ctynsvuanh
Hôm qua 11:07 AM Tới bài cuối cùng
1.897 2.223
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:40 PM Tới bài cuối cùng
381 492
Âm nhạc khác (Đang xem [2])
Người gửi: muazuicom22
Hôm nay 02:17 PM Tới bài cuối cùng
1.050 2.068
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: sanphammoitruong
09-03-2020 05:05 PM Tới bài cuối cùng
321 407
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:21 PM Tới bài cuối cùng
387 491
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:37 PM Tới bài cuối cùng
439 912
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:32 PM Tới bài cuối cùng
399 532
Người gửi: thietbimoitruong
01-04-2020 03:15 PM Tới bài cuối cùng
481 716
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:28 PM Tới bài cuối cùng
358 455
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:52 PM Tới bài cuối cùng
535 800
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:12 PM Tới bài cuối cùng
337 479
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:42 PM Tới bài cuối cùng
345 1.158
Tuồng, Chèo (Đang xem [1])
Người gửi: congtysosmoitruong
01-04-2020 02:31 PM Tới bài cuối cùng
505 701
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:20 PM Tới bài cuối cùng
328 394
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:54 PM Tới bài cuối cùng
339 453
Người gửi: AnPhatGroup
02-04-2020 12:51 PM Tới bài cuối cùng
1.185 3.241
Người gửi: sanphammoitruong
09-03-2020 05:08 PM Tới bài cuối cùng
302 468
Người gửi: ngthanhcong21
Hôm nay 01:26 PM Tới bài cuối cùng
344 447
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [1])
Người gửi: ngthanhcong21
20-03-2020 11:31 AM Tới bài cuối cùng
351 416
Người gửi: ctynsvuanh
Hôm qua 12:08 PM Tới bài cuối cùng
332 490
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:36 PM Tới bài cuối cùng
334 504
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:35 PM Tới bài cuối cùng
360 699
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: sanphammoitruong
09-03-2020 05:33 PM Tới bài cuối cùng
317 397
Nhạc Thái (Đang xem [1])
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:45 PM Tới bài cuối cùng
315 413
Nhạc các nước khác (Đang xem [1])
Người gửi: ngthanhcong21
Hôm nay 12:00 PM Tới bài cuối cùng
1.008 2.996
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: kenhlike08
22-03-2020 12:44 PM Tới bài cuối cùng
342 381
Người gửi: nhikaphongphong27
23-03-2020 11:10 AM Tới bài cuối cùng
338 415
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:43 PM Tới bài cuối cùng
340 455
Người gửi: bep365nhapkhau
02-04-2020 06:58 AM Tới bài cuối cùng
387 523
Người gửi: lanp87030
Hôm qua 09:28 PM Tới bài cuối cùng
417 654
Người gửi: vietphanmem20588
02-04-2020 04:54 PM Tới bài cuối cùng
857 1.095
Thanh nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: maybayvna
Hôm qua 11:24 AM Tới bài cuối cùng
375 496
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:41 PM Tới bài cuối cùng
611 959
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: ctynsvuanh
Hôm qua 03:22 PM Tới bài cuối cùng
808 1.536
Guitar (Đang xem [1])
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:33 PM Tới bài cuối cùng
418 617
Người gửi: ngthanhcong21
25-03-2020 07:23 PM Tới bài cuối cùng
361 450
Harmonica (Đang xem [2])
Người gửi: giang19tuoi
02-04-2020 07:49 AM Tới bài cuối cùng
348 477
Người gửi: bahembiahn
Hôm qua 09:48 AM Tới bài cuối cùng
642 1.003
Người gửi: bep365nhapkhau
Hôm qua 11:02 AM Tới bài cuối cùng
516 953
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:19 PM Tới bài cuối cùng
300 393
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:39 PM Tới bài cuối cùng
373 444
Người gửi: AnPhatGroup
Hôm qua 12:02 PM Tới bài cuối cùng
1.257 3.412
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:57 PM Tới bài cuối cùng
747 1.004
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:30 PM Tới bài cuối cùng
359 458
Người gửi: kyminh709
26-03-2020 12:56 PM Tới bài cuối cùng
751 1.014
Người gửi: kyminh709
27-03-2020 09:47 AM Tới bài cuối cùng
374 542
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:23 PM Tới bài cuối cùng
374 459
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:08 PM Tới bài cuối cùng
345 459
Người gửi: AnPhatGroup
02-04-2020 10:27 AM Tới bài cuối cùng
1.023 3.136
Người gửi: kenhlike08
24-03-2020 09:38 AM Tới bài cuối cùng
340 425
Người gửi: ngthanhcong21
25-03-2020 05:30 PM Tới bài cuối cùng
325 482
Người gửi: kyminh709
22-03-2020 12:57 PM Tới bài cuối cùng
287 356
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: thungo
Hôm nay 10:02 AM Tới bài cuối cùng
920 1.547
Người gửi: thietbimoitruong
01-04-2020 03:16 PM Tới bài cuối cùng
476 739
Dành cho các Fan
Người gửi: thietbimoitruong
01-04-2020 03:16 PM Tới bài cuối cùng
538 671
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: thietbitudonghoavietnam
Hôm qua 09:32 PM Tới bài cuối cùng
446 613
Chợ linh tinh khác (Đang xem [17])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: ngthanhcong21
Hôm nay 03:22 PM Tới bài cuối cùng
65.096 86.667
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 83 (6 thành viên và 77 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 111.093, Bài gửi: 164.960, Thành viên: 26.120, Thành viên kích hoạt: 44
Chào mừng bạn qcdaiphat90 mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:24 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2020 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.