Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Người gửi: ducdoan1205
16-09-2021 12:10 PM Tới bài cuối cùng
1 1
Người gửi: conchocon895756
25-01-2022 01:30 PM Tới bài cuối cùng
1.289 3.493
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: dakhoaanduc2471
25-01-2022 09:45 AM Tới bài cuối cùng
5.700 8.162
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:58 AM Tới bài cuối cùng
1.529 2.100
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:38 PM Tới bài cuối cùng
796 1.334
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:04 AM Tới bài cuối cùng
1.361 1.813
Tác phẩm thành viên (Đang xem [10])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: vtnhuong9
27-01-2022 04:04 PM Tới bài cuối cùng
848 1.147
Clip - Video (Đang xem [1])
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:08 PM Tới bài cuối cùng
1.205 2.497
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [1])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:50 PM Tới bài cuối cùng
833 1.147
Thế giới âm thanh (Đang xem [3])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:00 AM Tới bài cuối cùng
2.888 7.944
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:44 PM Tới bài cuối cùng
1.115 1.634
Nhạc Pop (Đang xem [2])
Người gửi: yuhiad666
25-01-2022 01:50 PM Tới bài cuối cùng
780 1.188
Hip-Hop (Đang xem [1])
Người gửi: seohuong295
26-01-2022 09:48 AM Tới bài cuối cùng
988 1.564
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:05 AM Tới bài cuối cùng
731 924
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [1])
Người gửi: ngochuonglogicweb
Hôm qua 10:30 AM Tới bài cuối cùng
736 1.183
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: nymkiy241
26-01-2022 09:17 AM Tới bài cuối cùng
770 1.085
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:03 PM Tới bài cuối cùng
747 1.165
Người gửi: ngochuyen1801
Hôm qua 10:45 AM Tới bài cuối cùng
770 1.156
Người gửi: seohuong295
24-01-2022 10:42 AM Tới bài cuối cùng
773 1.120
Người gửi: iadyuh666
Hôm qua 11:01 AM Tới bài cuối cùng
742 1.206
R&B, Soul (Đang xem [2])
Người gửi: vtnhuong8
Hôm qua 01:55 PM Tới bài cuối cùng
1.037 1.560
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:26 AM Tới bài cuối cùng
770 1.200
New Age, World Music (Đang xem [1])
Người gửi: ngochuyen1801
26-01-2022 10:05 AM Tới bài cuối cùng
1.121 1.901
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:09 PM Tới bài cuối cùng
2.322 2.848
Nhạc Phim (Đang xem [1])
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:26 PM Tới bài cuối cùng
777 1.178
Âm nhạc khác (Đang xem [1])
Người gửi: hanuri0385
26-01-2022 08:36 AM Tới bài cuối cùng
2.101 3.631
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: yuhiad666
Hôm qua 11:04 AM Tới bài cuối cùng
727 872
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [2])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:33 AM Tới bài cuối cùng
812 989
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:45 PM Tới bài cuối cùng
853 1.770
Người gửi: seohuong295
Hôm qua 10:36 AM Tới bài cuối cùng
800 1.105
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:02 AM Tới bài cuối cùng
1.069 1.554
Nhạc Vàng (Đang xem [2])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:34 AM Tới bài cuối cùng
771 929
Người gửi: yuhiad666
27-01-2022 11:41 AM Tới bài cuối cùng
972 1.623
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:21 PM Tới bài cuối cùng
729 946
Người gửi: trandan94
26-01-2022 01:18 PM Tới bài cuối cùng
765 1.615
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:42 AM Tới bài cuối cùng
1.057 1.600
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: hanuri0385
Hôm qua 08:40 AM Tới bài cuối cùng
733 1.022
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: vtnghuong
27-01-2022 03:46 PM Tới bài cuối cùng
761 1.228
Âm Nhạc Khác (Đang xem [1])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:11 AM Tới bài cuối cùng
2.242 4.789
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:51 AM Tới bài cuối cùng
707 913
Lý luận - Phê bình (Đang xem [2])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:32 AM Tới bài cuối cùng
763 1.076
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [2])
Người gửi: seongochuong29592
26-01-2022 10:40 AM Tới bài cuối cùng
781 1.126
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [1])
Người gửi: seohuong295
25-01-2022 10:38 AM Tới bài cuối cùng
769 1.077
Người gửi: yuhiad666
24-01-2022 01:06 PM Tới bài cuối cùng
749 1.169
Người gửi: ngochuonglogicweb
24-01-2022 10:00 AM Tới bài cuối cùng
775 1.777
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:51 PM Tới bài cuối cùng
742 1.158
Nhạc Thái (Đang xem [1])
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:32 PM Tới bài cuối cùng
747 1.048
Nhạc các nước khác (Đang xem [2])
Người gửi: nymkiy241
24-01-2022 02:28 PM Tới bài cuối cùng
2.015 4.658
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:27 PM Tới bài cuối cùng
753 918
Ca sĩ (Đang xem [3])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:29 AM Tới bài cuối cùng
750 1.008
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:25 AM Tới bài cuối cùng
742 1.298
Người gửi: ngochuyen1801
25-01-2022 11:41 AM Tới bài cuối cùng
822 1.194
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:20 PM Tới bài cuối cùng
839 1.278
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: iadyuh666
24-01-2022 01:04 PM Tới bài cuối cùng
1.551 2.000
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:39 PM Tới bài cuối cùng
783 1.217
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: ngochuongseo19x2
27-01-2022 01:27 PM Tới bài cuối cùng
1.030 1.493
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:33 PM Tới bài cuối cùng
1.250 2.333
Guitar (Đang xem [2])
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:10 AM Tới bài cuối cùng
822 1.215
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:56 AM Tới bài cuối cùng
782 1.207
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:22 AM Tới bài cuối cùng
790 1.137
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:27 AM Tới bài cuối cùng
1.071 1.732
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:17 AM Tới bài cuối cùng
944 1.594
Sáo (Đang xem [1])
Người gửi: seoland8
27-01-2022 02:56 PM Tới bài cuối cùng
727 983
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:02 PM Tới bài cuối cùng
806 1.254
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [1])
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:15 PM Tới bài cuối cùng
2.261 5.163
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 10:03 AM Tới bài cuối cùng
1.183 1.882
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:55 AM Tới bài cuối cùng
778 1.627
Người gửi: nymkiy241
Hôm qua 03:06 PM Tới bài cuối cùng
1.167 1.670
Người gửi: qn8800x414
25-01-2022 08:21 AM Tới bài cuối cùng
828 1.341
Người gửi: nymkiy241
27-01-2022 10:00 AM Tới bài cuối cùng
787 1.094
Người gửi: vtnhuong4
Hôm qua 02:13 PM Tới bài cuối cùng
801 1.249
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [4])
Người gửi: khoedeptaigia
27-01-2022 09:59 AM Tới bài cuối cùng
2.056 5.145
Người gửi: seoland8
27-01-2022 04:57 PM Tới bài cuối cùng
777 1.004
Người gửi: hanuri0385
27-01-2022 08:38 AM Tới bài cuối cùng
747 1.133
Việt Violin (Đang xem [1])
Người gửi: seoland8
27-01-2022 03:14 PM Tới bài cuối cùng
703 950
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: kd3dinhphan
24-01-2022 09:48 AM Tới bài cuối cùng
1.557 2.434
Chợ Album nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
Hôm qua 10:07 AM Tới bài cuối cùng
1.077 1.730
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: seoland8
27-01-2022 02:50 PM Tới bài cuối cùng
1.146 1.494
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: trandan94
27-01-2022 02:57 PM Tới bài cuối cùng
1.055 1.712
Chợ linh tinh khác (Đang xem [31])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: tranhoang1234hh
27-01-2022 04:50 AM Tới bài cuối cùng
76.989 101.788
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 151 (0 thành viên và 151 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 161.446, Bài gửi: 241.505, Thành viên: 27.072, Thành viên kích hoạt: 23
Chào mừng bạn iwin86pro mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2022 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.