Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Thông báo (Đang xem [1])
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Người gửi: W7mcolkap
07-05-2023 06:14 PM Tới bài cuối cùng
4 5
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:35 PM Tới bài cuối cùng
4.229 7.026
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [6])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:41 PM Tới bài cuối cùng
8.945 11.716
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:40 PM Tới bài cuối cùng
4.465 5.142
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 11:02 PM Tới bài cuối cùng
3.718 4.356
Website Âm Nhạc (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:56 PM Tới bài cuối cùng
4.340 4.950
Tác phẩm thành viên (Đang xem [1])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:55 PM Tới bài cuối cùng
3.796 4.247
Clip - Video (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 11:00 PM Tới bài cuối cùng
4.156 5.690
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [5])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:37 PM Tới bài cuối cùng
3.775 4.152
Thế giới âm thanh (Đang xem [8])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:29 PM Tới bài cuối cùng
5.823 11.243
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [55])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:51 PM Tới bài cuối cùng
4.006 4.643
Nhạc Pop (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:44 PM Tới bài cuối cùng
3.709 4.871
Hip-Hop (Đang xem [8])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:33 PM Tới bài cuối cùng
3.914 5.406
Country (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:20 PM Tới bài cuối cùng
3.650 3.896
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:29 PM Tới bài cuối cùng
3.680 4.190
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:42 PM Tới bài cuối cùng
3.724 4.365
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:58 PM Tới bài cuối cùng
3.686 4.235
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:26 PM Tới bài cuối cùng
3.689 4.289
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:51 PM Tới bài cuối cùng
3.705 4.150
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:37 PM Tới bài cuối cùng
3.674 4.208
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:48 PM Tới bài cuối cùng
3.967 4.602
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:35 PM Tới bài cuối cùng
3.700 4.676
New Age, World Music (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:09 PM Tới bài cuối cùng
4.095 5.431
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:19 PM Tới bài cuối cùng
5.257 6.162
Nhạc Phim (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:38 PM Tới bài cuối cùng
3.716 4.576
Âm nhạc khác (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 11:03 PM Tới bài cuối cùng
5.113 6.822
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:50 PM Tới bài cuối cùng
3.678 3.979
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:54 PM Tới bài cuối cùng
3.741 4.240
Nhóm nhạc (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:21 PM Tới bài cuối cùng
3.783 4.905
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:59 PM Tới bài cuối cùng
3.733 4.061
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:32 PM Tới bài cuối cùng
4.020 4.863
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:43 PM Tới bài cuối cùng
3.712 3.960
Nhạc trẻ (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:40 PM Tới bài cuối cùng
3.907 4.951
Rock Việt Nam (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:34 PM Tới bài cuối cùng
3.653 3.985
Ca Trù (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:23 PM Tới bài cuối cùng
3.691 4.640
Tuồng, Chèo (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:30 PM Tới bài cuối cùng
3.973 4.621
Cải Lương (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:25 PM Tới bài cuối cùng
3.655 4.561
Hát Xẩm (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:16 PM Tới bài cuối cùng
3.688 4.293
Âm Nhạc Khác (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:57 PM Tới bài cuối cùng
5.269 7.926
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:47 PM Tới bài cuối cùng
3.658 4.077
Lý luận - Phê bình (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:18 PM Tới bài cuối cùng
3.691 4.597
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:52 PM Tới bài cuối cùng
3.726 4.660
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:39 PM Tới bài cuối cùng
3.728 4.411
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:25 PM Tới bài cuối cùng
3.662 4.173
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:53 PM Tới bài cuối cùng
3.715 5.242
Nhạc Nhật (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:22 PM Tới bài cuối cùng
3.696 4.289
Nhạc Thái (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:55 PM Tới bài cuối cùng
3.667 4.134
Nhạc các nước khác (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:31 PM Tới bài cuối cùng
5.063 7.800
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:52 PM Tới bài cuối cùng
3.684 3.973
Ca sĩ (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:39 PM Tới bài cuối cùng
3.707 4.212
Thuật ngữ âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:34 PM Tới bài cuối cùng
3.684 4.425
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:36 PM Tới bài cuối cùng
3.736 4.160
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:28 PM Tới bài cuối cùng
3.769 4.279
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:35 PM Tới bài cuối cùng
4.517 5.079
Thanh nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:46 PM Tới bài cuối cùng
3.726 4.317
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:50 PM Tới bài cuối cùng
3.976 5.562
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:00 PM Tới bài cuối cùng
4.169 5.272
Guitar (Đang xem [7])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:23 PM Tới bài cuối cùng
3.767 4.383
Violon (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:19 PM Tới bài cuối cùng
3.689 4.237
Harmonica (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:56 PM Tới bài cuối cùng
3.709 4.608
Trống (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:58 PM Tới bài cuối cùng
3.998 4.856
Kèn (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:46 PM Tới bài cuối cùng
3.891 4.786
Sáo (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:38 PM Tới bài cuối cùng
3.660 4.102
Nhạc Cụ Dân Tộc (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:32 PM Tới bài cuối cùng
3.751 4.318
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:44 PM Tới bài cuối cùng
5.287 8.325
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:04 PM Tới bài cuối cùng
4.092 4.919
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:49 PM Tới bài cuối cùng
3.755 4.685
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:28 PM Tới bài cuối cùng
4.096 4.912
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:12 PM Tới bài cuối cùng
3.759 4.418
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:06 PM Tới bài cuối cùng
3.695 4.127
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:49 PM Tới bài cuối cùng
3.708 4.241
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:21 PM Tới bài cuối cùng
5.336 8.726
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:10 PM Tới bài cuối cùng
3.711 4.321
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:24 PM Tới bài cuối cùng
3.680 4.099
Việt Violin (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 10:14 PM Tới bài cuối cùng
3.657 4.207
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 11:01 PM Tới bài cuối cùng
4.514 5.615
Chợ Album nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:48 PM Tới bài cuối cùng
4.017 4.977
Dành cho các Fan
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm qua 09:37 PM Tới bài cuối cùng
4.121 4.500
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm qua 10:45 PM Tới bài cuối cùng
3.975 4.762
Chợ linh tinh khác (Đang xem [84])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: mayhong226
Hôm nay 01:30 AM Tới bài cuối cùng
85.901 112.999
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 485 (8 thành viên và 477 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 3.039 người đã ghé thăm, ngày 15-05-2023 lúc 04:15 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 400.385, Bài gửi: 501.822, Thành viên: 27.506, Thành viên kích hoạt: 9
Chào mừng bạn datthocu1123 mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:17 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2023 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.