Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Thông báo (Đang xem [3])
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:46 PM Tới bài cuối cùng
627 2.560
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:11 PM Tới bài cuối cùng
4.960 7.060
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:22 PM Tới bài cuối cùng
860 1.117
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:13 PM Tới bài cuối cùng
387 476
Website Âm Nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:31 PM Tới bài cuối cùng
635 896
Tác phẩm thành viên (Đang xem [2])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:03 PM Tới bài cuối cùng
428 586
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:57 PM Tới bài cuối cùng
792 1.634
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [2])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:44 PM Tới bài cuối cùng
410 512
Thế giới âm thanh (Đang xem [7])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:19 PM Tới bài cuối cùng
2.469 7.308
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:05 PM Tới bài cuối cùng
591 831
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:00 PM Tới bài cuối cùng
350 446
Hip-Hop (Đang xem [6])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:18 PM Tới bài cuối cùng
578 796
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:38 PM Tới bài cuối cùng
309 371
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:19 PM Tới bài cuối cùng
318 407
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:01 PM Tới bài cuối cùng
360 473
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:22 PM Tới bài cuối cùng
342 434
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:33 PM Tới bài cuối cùng
345 447
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:09 PM Tới bài cuối cùng
366 461
Nhạc Rock (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:14 PM Tới bài cuối cùng
291 344
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:13 PM Tới bài cuối cùng
364 566
Rap
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:09 PM Tới bài cuối cùng
343 409
New Age, World Music (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:16 PM Tới bài cuối cùng
447 971
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:26 PM Tới bài cuối cùng
1.892 2.218
Nhạc Phim (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:21 PM Tới bài cuối cùng
378 489
Âm nhạc khác (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:17 PM Tới bài cuối cùng
927 1.885
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:21 PM Tới bài cuối cùng
320 406
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:18 PM Tới bài cuối cùng
383 486
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:53 PM Tới bài cuối cùng
437 907
Chầu Văn (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:52 PM Tới bài cuối cùng
397 530
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:03 PM Tới bài cuối cùng
382 574
Nhạc Vàng (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:58 PM Tới bài cuối cùng
354 451
Nhạc trẻ (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:23 PM Tới bài cuối cùng
532 796
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:14 PM Tới bài cuối cùng
333 474
Ca Trù (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:47 PM Tới bài cuối cùng
342 1.155
Tuồng, Chèo (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:51 PM Tới bài cuối cùng
407 564
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:40 PM Tới bài cuối cùng
325 391
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:29 PM Tới bài cuối cùng
334 446
Âm Nhạc Khác (Đang xem [3])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:49 PM Tới bài cuối cùng
1.065 3.067
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:39 PM Tới bài cuối cùng
300 466
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:45 PM Tới bài cuối cùng
343 443
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:30 PM Tới bài cuối cùng
349 414
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:37 PM Tới bài cuối cùng
326 484
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:48 PM Tới bài cuối cùng
333 499
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:34 PM Tới bài cuối cùng
356 684
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 08:57 PM Tới bài cuối cùng
315 395
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:43 PM Tới bài cuối cùng
312 410
Nhạc các nước khác (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:15 PM Tới bài cuối cùng
893 2.821
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:11 PM Tới bài cuối cùng
341 379
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 08:59 PM Tới bài cuối cùng
333 407
Thuật ngữ âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:07 PM Tới bài cuối cùng
335 450
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:20 PM Tới bài cuối cùng
382 518
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:41 PM Tới bài cuối cùng
415 652
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [5])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:24 PM Tới bài cuối cùng
837 1.072
Thanh nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:17 PM Tới bài cuối cùng
374 495
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:28 PM Tới bài cuối cùng
608 956
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [5])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:06 PM Tới bài cuối cùng
802 1.530
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:00 PM Tới bài cuối cùng
415 613
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:35 PM Tới bài cuối cùng
358 433
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 08:56 PM Tới bài cuối cùng
342 471
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:07 PM Tới bài cuối cùng
637 998
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:15 PM Tới bài cuối cùng
512 948
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:08 PM Tới bài cuối cùng
299 392
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:42 PM Tới bài cuối cùng
372 443
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [6])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:02 PM Tới bài cuối cùng
1.137 3.218
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:50 PM Tới bài cuối cùng
745 1.002
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:20 PM Tới bài cuối cùng
355 439
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:55 PM Tới bài cuối cùng
748 1.010
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:05 PM Tới bài cuối cùng
370 537
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:12 PM Tới bài cuối cùng
372 457
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:08 PM Tới bài cuối cùng
344 458
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:25 PM Tới bài cuối cùng
907 2.952
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:32 PM Tới bài cuối cùng
337 422
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:27 PM Tới bài cuối cùng
322 467
Việt Violin (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:16 PM Tới bài cuối cùng
286 355
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [4])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 10:12 PM Tới bài cuối cùng
808 1.422
Chợ Album nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:04 PM Tới bài cuối cùng
392 646
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:54 PM Tới bài cuối cùng
451 576
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:36 PM Tới bài cuối cùng
357 509
Chợ linh tinh khác (Đang xem [63])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: sukien24924
Hôm qua 09:10 PM Tới bài cuối cùng
64.522 85.960
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 314 (15 thành viên và 299 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 108.725, Bài gửi: 161.750, Thành viên: 26.063, Thành viên kích hoạt: 26
Chào mừng bạn marcommedia963258 mới gia nhập diễn đàn .
Chúc mừng sinh nhật
Xem những ngày sinh
hoiang1985 ‎(29), ‎mailinan1999 ‎(29)
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:00 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2020 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.