Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 12:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
20-08-2019 09:54 AM Tới bài cuối cùng
565 2.484
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [10])
Người gửi: suamayinbinhdan
20-08-2019 12:27 PM Tới bài cuối cùng
4.882 6.968
804 1.052
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 01:01 PM Tới bài cuối cùng
376 450
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: vietphanmem20588
Hôm qua 11:57 AM Tới bài cuối cùng
547 794
Tác phẩm thành viên (Đang xem [1])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: mucintuankiet1
05-08-2019 10:47 PM Tới bài cuối cùng
414 550
Clip - Video (Đang xem [2])
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 11:55 PM Tới bài cuối cùng
778 1.605
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 01:04 PM Tới bài cuối cùng
399 499
Thế giới âm thanh (Đang xem [3])
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:29 AM Tới bài cuối cùng
2.462 7.300
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: Taiphan000
Hôm qua 04:54 PM Tới bài cuối cùng
462 594
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 01:49 AM Tới bài cuối cùng
337 405
Hip-Hop (Đang xem [2])
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:40 PM Tới bài cuối cùng
567 756
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 10:54 AM Tới bài cuối cùng
294 354
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [2])
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:47 AM Tới bài cuối cùng
308 393
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: thangnhomgiare18
17-08-2019 08:00 PM Tới bài cuối cùng
349 461
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: mucintuankiet1
11-08-2019 10:04 PM Tới bài cuối cùng
328 414
Nhạc không lời (Đang xem [2])
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 02:30 PM Tới bài cuối cùng
338 430
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 02:11 PM Tới bài cuối cùng
357 452
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 01:01 AM Tới bài cuối cùng
281 326
R&B, Soul (Đang xem [2])
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 12:28 AM Tới bài cuối cùng
309 417
Rap
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 11:40 PM Tới bài cuối cùng
332 390
New Age, World Music (Đang xem [2])
Người gửi: kenhlike08
Hôm qua 09:38 AM Tới bài cuối cùng
381 805
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 12:45 PM Tới bài cuối cùng
1.882 2.200
Người gửi: thesang030289
06-08-2019 10:52 PM Tới bài cuối cùng
369 475
Âm nhạc khác (Đang xem [2])
Người gửi: muazuicom22
Hôm qua 10:56 AM Tới bài cuối cùng
779 1.462
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:55 PM Tới bài cuối cùng
310 374
Người gửi: vandung2681995
02-08-2019 02:51 PM Tới bài cuối cùng
373 456
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:39 AM Tới bài cuối cùng
426 786
Chầu Văn (Đang xem [3])
Người gửi: nhikaphongg2727
20-08-2019 07:46 AM Tới bài cuối cùng
385 494
328 434
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 01:00 PM Tới bài cuối cùng
337 408
Nhạc trẻ (Đang xem [2])
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:45 PM Tới bài cuối cùng
515 776
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:54 PM Tới bài cuối cùng
321 457
Người gửi: phongluu
Hôm qua 03:49 PM Tới bài cuối cùng
329 1.124
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:34 AM Tới bài cuối cùng
362 448
Người gửi: ngamsanhodn219
16-08-2019 04:03 PM Tới bài cuối cùng
314 378
Người gửi: tudiaanh42
17-08-2019 11:13 AM Tới bài cuối cùng
321 430
Âm Nhạc Khác (Đang xem [1])
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:53 AM Tới bài cuối cùng
929 2.359
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: mucintuankiet1
13-08-2019 12:01 AM Tới bài cuối cùng
290 434
Lý luận - Phê bình (Đang xem [1])
Người gửi: tudiaanh42
20-08-2019 04:23 PM Tới bài cuối cùng
330 426
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [1])
Người gửi: ngamsanhodn219
18-08-2019 02:19 AM Tới bài cuối cùng
342 406
Người gửi: mucintuankiet1
13-08-2019 01:33 AM Tới bài cuối cùng
316 411
Nhạc Nga (Đang xem [3])
Người gửi: vandung2681995
19-08-2019 11:10 PM Tới bài cuối cùng
320 477
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 11:45 PM Tới bài cuối cùng
343 482
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: mucintuankiet1
12-08-2019 02:51 AM Tới bài cuối cùng
305 372
Nhạc Thái (Đang xem [2])
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:46 PM Tới bài cuối cùng
305 401
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 11:19 PM Tới bài cuối cùng
758 2.118
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:16 AM Tới bài cuối cùng
329 365
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: thesang030289
06-08-2019 11:20 PM Tới bài cuối cùng
324 393
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 12:33 AM Tới bài cuối cùng
321 433
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 12:23 AM Tới bài cuối cùng
370 492
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [2])
Người gửi: nhikaphongphong27
19-08-2019 11:08 AM Tới bài cuối cùng
400 619
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: thzfsdhdty
Hôm qua 10:43 AM Tới bài cuối cùng
750 970
Thanh nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: vandung2681995
18-08-2019 10:58 PM Tới bài cuối cùng
364 448
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: mucintuankiet1
14-08-2019 12:50 AM Tới bài cuối cùng
595 939
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: thietkenha57
12-08-2019 04:39 PM Tới bài cuối cùng
793 1.519
Guitar (Đang xem [4])
Người gửi: vandung2681995
Hôm qua 12:02 AM Tới bài cuối cùng
408 586
Violon (Đang xem [1])
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 12:00 AM Tới bài cuối cùng
348 417
Harmonica (Đang xem [1])
Người gửi: vandung2681995
06-08-2019 11:55 PM Tới bài cuối cùng
330 449
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: dnamedicaltechnologysale
14-08-2019 11:38 AM Tới bài cuối cùng
626 979
Kèn (Đang xem [2])
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 10:09 AM Tới bài cuối cùng
505 916
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 12:18 AM Tới bài cuối cùng
291 379
Người gửi: thesang030289
06-08-2019 11:29 PM Tới bài cuối cùng
359 423
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [2])
Người gửi: vietphanmem20588
Hôm qua 11:26 AM Tới bài cuối cùng
1.009 2.523
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 01:02 PM Tới bài cuối cùng
729 980
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: nhikaphong2
19-08-2019 10:37 AM Tới bài cuối cùng
344 423
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [2])
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:41 PM Tới bài cuối cùng
736 985
Người gửi: mucintuankiet1
12-08-2019 01:51 PM Tới bài cuối cùng
352 455
Người gửi: mucintuankiet1
13-08-2019 12:59 AM Tới bài cuối cùng
353 435
Người gửi: cuuho1234
09-08-2019 02:26 PM Tới bài cuối cùng
330 443
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [3])
Người gửi: vietphanmem20588
Hôm qua 08:37 AM Tới bài cuối cùng
761 2.113
Người gửi: vandung2681995
20-08-2019 01:57 PM Tới bài cuối cùng
327 402
Hải Ngoại (Đang xem [2])
Người gửi: nhikaphong2
19-08-2019 10:33 AM Tới bài cuối cùng
316 451
Việt Violin (Đang xem [1])
Người gửi: vuanhtuan84
20-08-2019 11:26 AM Tới bài cuối cùng
273 340
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: phongluu
15-08-2019 10:00 AM Tới bài cuối cùng
750 1.274
Chợ Album nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: Tieubao1303
14-08-2019 01:36 PM Tới bài cuối cùng
383 593
Chợ Poster (Đang xem [2])
Dành cho các Fan
Người gửi: mucintuankiet1
12-08-2019 02:16 PM Tới bài cuối cùng
438 562
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: ngamsanhodn219
14-08-2019 12:48 PM Tới bài cuối cùng
350 499
Chợ linh tinh khác (Đang xem [50])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: amthanhphongthu
Hôm nay 09:29 AM Tới bài cuối cùng
62.777 83.369
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 239 (10 thành viên và 229 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 07:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 104.803, Bài gửi: 152.664, Thành viên: 25.798, Thành viên kích hoạt: 70
Chào mừng bạn vienruabatLudwik mới gia nhập diễn đàn .
Chúc mừng sinh nhật
Xem những ngày sinh
vienruabatLudwik ‎(34)
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:37 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2019 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.