Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Thông báo (Đang xem [1])
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: sanphammoitruong
Hôm nay 10:49 AM Tới bài cuối cùng
638 2.572
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [3])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:27 PM Tới bài cuối cùng
4.961 7.061
Người gửi: ungphomoitruong
Hôm qua 11:52 AM Tới bài cuối cùng
870 1.127
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:13 PM Tới bài cuối cùng
387 476
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:34 PM Tới bài cuối cùng
636 897
Tác phẩm thành viên (Đang xem [1])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:03 PM Tới bài cuối cùng
428 586
Clip - Video (Đang xem [2])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:55 PM Tới bài cuối cùng
793 1.635
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:44 PM Tới bài cuối cùng
410 512
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:51 PM Tới bài cuối cùng
2.470 7.309
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: Taiphan000
Hôm qua 09:10 PM Tới bài cuối cùng
598 838
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:43 PM Tới bài cuối cùng
351 447
Người gửi: phukiendientu
Hôm nay 11:56 AM Tới bài cuối cùng
578 797
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:18 PM Tới bài cuối cùng
310 372
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:19 PM Tới bài cuối cùng
318 407
Người gửi: lanp87030
23-02-2020 04:29 PM Tới bài cuối cùng
362 475
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:22 PM Tới bài cuối cùng
342 434
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:33 PM Tới bài cuối cùng
345 447
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:09 PM Tới bài cuối cùng
366 461
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:42 PM Tới bài cuối cùng
292 345
Người gửi: hoangtuanpro
Hôm qua 12:46 PM Tới bài cuối cùng
373 576
Rap
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:09 PM Tới bài cuối cùng
343 409
Người gửi: sanphammoitruong
Hôm nay 10:50 AM Tới bài cuối cùng
459 985
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:50 PM Tới bài cuối cùng
1.893 2.219
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:46 PM Tới bài cuối cùng
379 490
Người gửi: sanphammoitruong
Hôm nay 10:47 AM Tới bài cuối cùng
943 1.903
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:21 PM Tới bài cuối cùng
320 406
Người gửi: marcommedia963258
23-02-2020 12:05 AM Tới bài cuối cùng
384 487
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:53 PM Tới bài cuối cùng
437 907
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:52 PM Tới bài cuối cùng
397 530
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [1])
Người gửi: sanphammoitruong
Hôm nay 10:50 AM Tới bài cuối cùng
394 586
Nhạc Vàng (Đang xem [1])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:35 PM Tới bài cuối cùng
355 452
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:29 PM Tới bài cuối cùng
533 797
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:19 PM Tới bài cuối cùng
334 475
Ca Trù (Đang xem [2])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:33 PM Tới bài cuối cùng
343 1.156
Tuồng, Chèo (Đang xem [1])
Người gửi: sanphammoitruong
Hôm nay 10:50 AM Tới bài cuối cùng
418 575
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:40 PM Tới bài cuối cùng
326 392
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:24 PM Tới bài cuối cùng
335 447
Âm Nhạc Khác (Đang xem [1])
Người gửi: thzfsdhdty
Hôm qua 04:46 PM Tới bài cuối cùng
1.080 3.082
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:47 PM Tới bài cuối cùng
301 467
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:45 PM Tới bài cuối cùng
343 443
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:30 PM Tới bài cuối cùng
349 414
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:37 PM Tới bài cuối cùng
326 484
Nhạc Nga (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:48 PM Tới bài cuối cùng
333 499
Nhạc Hoa (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:34 PM Tới bài cuối cùng
356 684
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:21 PM Tới bài cuối cùng
316 396
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:16 PM Tới bài cuối cùng
313 411
Người gửi: ungphomoitruong
Hôm qua 11:52 AM Tới bài cuối cùng
905 2.834
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:11 PM Tới bài cuối cùng
341 379
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:54 PM Tới bài cuối cùng
334 408
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:44 PM Tới bài cuối cùng
336 451
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:20 PM Tới bài cuối cùng
382 518
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [1])
Người gửi: marcommedia963258
23-02-2020 12:03 AM Tới bài cuối cùng
416 653
Người gửi: xzvhdghgdh
Hôm qua 09:49 AM Tới bài cuối cùng
838 1.073
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:17 PM Tới bài cuối cùng
374 495
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:28 PM Tới bài cuối cùng
608 956
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [3])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:25 PM Tới bài cuối cùng
803 1.531
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:31 PM Tới bài cuối cùng
416 614
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:56 PM Tới bài cuối cùng
359 434
Người gửi: marcommedia963258
23-02-2020 12:04 AM Tới bài cuối cùng
343 472
Trống (Đang xem [2])
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:07 PM Tới bài cuối cùng
637 998
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:15 PM Tới bài cuối cùng
512 948
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:08 PM Tới bài cuối cùng
299 392
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:42 PM Tới bài cuối cùng
372 443
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [2])
Người gửi: xzvhdghgdh
Hôm nay 11:59 AM Tới bài cuối cùng
1.149 3.231
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:50 PM Tới bài cuối cùng
745 1.002
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [2])
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:59 PM Tới bài cuối cùng
356 440
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:55 PM Tới bài cuối cùng
748 1.010
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:45 PM Tới bài cuối cùng
371 538
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:41 PM Tới bài cuối cùng
373 458
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 10:08 PM Tới bài cuối cùng
344 458
Người gửi: sanphammoitruong
Hôm nay 10:49 AM Tới bài cuối cùng
920 2.965
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:28 PM Tới bài cuối cùng
338 423
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:20 PM Tới bài cuối cùng
323 468
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:16 PM Tới bài cuối cùng
286 355
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [1])
Người gửi: thungo
Hôm nay 11:10 AM Tới bài cuối cùng
814 1.428
Người gửi: marcommedia963258
22-02-2020 11:49 PM Tới bài cuối cùng
393 647
Dành cho các Fan
Người gửi: marcommedia963258
23-02-2020 12:01 AM Tới bài cuối cùng
452 577
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: sukien24924
20-02-2020 09:36 PM Tới bài cuối cùng
357 509
Chợ linh tinh khác (Đang xem [22])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: lathanh123
Hôm nay 03:17 PM Tới bài cuối cùng
64.590 86.032
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 98 (2 thành viên và 96 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 108.975, Bài gửi: 162.013, Thành viên: 26.067, Thành viên kích hoạt: 27
Chào mừng bạn chomatngu mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:33 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2020 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.