Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 12:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: trungdong
Hôm qua 10:07 AM Tới bài cuối cùng
596 2.523
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [4])
Người gửi: tranghd95
Hôm nay 10:11 AM Tới bài cuối cùng
4.894 6.988
Người gửi: Thanh Sang
13-10-2019 07:13 PM Tới bài cuối cùng
830 1.082
Người gửi: hat939653
12-10-2019 10:35 AM Tới bài cuối cùng
380 467
Người gửi: thzfsdhdty
Hôm nay 12:44 AM Tới bài cuối cùng
572 829
Tác phẩm thành viên (Đang xem [1])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: mer21992
Hôm nay 12:40 PM Tới bài cuối cùng
418 568
Người gửi: hat939653
12-10-2019 10:32 AM Tới bài cuối cùng
782 1.620
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: anhhoa110099
01-10-2019 02:55 PM Tới bài cuối cùng
401 501
Thế giới âm thanh (Đang xem [4])
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 03:13 PM Tới bài cuối cùng
2.464 7.303
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: Taiphan000
Hôm qua 09:07 AM Tới bài cuối cùng
509 657
Nhạc Pop (Đang xem [1])
Người gửi: vuy316475
12-10-2019 05:44 AM Tới bài cuối cùng
341 434
Hip-Hop (Đang xem [1])
Người gửi: hat939653
12-10-2019 10:15 AM Tới bài cuối cùng
571 776
Người gửi: nhiphongka272727
05-09-2019 06:05 PM Tới bài cuối cùng
298 360
Người gửi: kenhlike08
08-10-2019 09:23 AM Tới bài cuối cùng
311 399
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: tuananhvin19
Hôm nay 01:24 PM Tới bài cuối cùng
351 464
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: kenhlike08
Hôm nay 07:54 AM Tới bài cuối cùng
334 424
Nhạc không lời (Đang xem [3])
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 09:50 AM Tới bài cuối cùng
340 438
Người gửi: dnamedicaltechnologysale
05-10-2019 12:41 AM Tới bài cuối cùng
360 455
Người gửi: hat939653
18-09-2019 01:12 PM Tới bài cuối cùng
283 332
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: tranghd95
Hôm qua 04:29 PM Tới bài cuối cùng
334 455
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: thueu57
12-10-2019 10:06 AM Tới bài cuối cùng
336 400
New Age, World Music (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 02:56 PM Tới bài cuối cùng
412 857
Người gửi: anhhoa110099
01-10-2019 02:48 PM Tới bài cuối cùng
1.885 2.211
Người gửi: MidasToro
08-09-2019 09:27 PM Tới bài cuối cùng
371 480
Người gửi: thzfsdhdty
13-10-2019 11:02 AM Tới bài cuối cùng
815 1.515
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: hat939653
12-10-2019 10:21 AM Tới bài cuối cùng
314 393
Người gửi: hat939653
12-10-2019 10:27 AM Tới bài cuối cùng
376 473
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 03:08 PM Tới bài cuối cùng
430 813
Chầu Văn (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 08:53 AM Tới bài cuối cùng
390 505
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [1])
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
Hôm qua 07:02 AM Tới bài cuối cùng
355 470
Người gửi: hat939653
12-10-2019 10:30 AM Tới bài cuối cùng
340 429
Người gửi: ngo1ctty8
07-09-2019 08:33 AM Tới bài cuối cùng
522 783
Người gửi: rosyamerica124
Hôm qua 12:56 PM Tới bài cuối cùng
325 464
Ca Trù (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 03:22 PM Tới bài cuối cùng
334 1.144
Người gửi: suamaynuocnongbinhthanh02
12-10-2019 02:32 PM Tới bài cuối cùng
380 528
Người gửi: tudiaanh42
25-09-2019 05:25 AM Tới bài cuối cùng
317 382
Người gửi: suaetp06
08-09-2019 07:32 PM Tới bài cuối cùng
323 433
Người gửi: xzvhdghgdh
Hôm nay 04:12 PM Tới bài cuối cùng
965 2.402
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: thueu57
12-10-2019 05:26 AM Tới bài cuối cùng
295 458
Người gửi: nhikaphong2
17-09-2019 02:00 PM Tới bài cuối cùng
332 430
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: junsi1900
16-09-2019 05:12 PM Tới bài cuối cùng
345 409
Người gửi: anhhoa110099
01-10-2019 02:43 PM Tới bài cuối cùng
319 416
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 01:16 PM Tới bài cuối cùng
322 482
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 08:18 AM Tới bài cuối cùng
346 516
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: lanp87030
03-10-2019 05:21 PM Tới bài cuối cùng
307 375
Nhạc Thái (Đang xem [1])
Người gửi: tudiaanh42
26-09-2019 09:19 PM Tới bài cuối cùng
306 404
Nhạc các nước khác (Đang xem [1])
Người gửi: thzfsdhdty
Hôm nay 01:33 AM Tới bài cuối cùng
795 2.161
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: rosyamerica124
01-10-2019 01:15 PM Tới bài cuối cùng
330 366
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: vuy316475
12-10-2019 09:34 AM Tới bài cuối cùng
327 397
Thuật ngữ âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 11:27 AM Tới bài cuối cùng
325 438
Người gửi: junsi1900
12-10-2019 07:01 AM Tới bài cuối cùng
374 507
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [1])
Người gửi: nhikaphongg2727
02-10-2019 09:03 PM Tới bài cuối cùng
404 638
Người gửi: muazuicom22
13-10-2019 12:00 PM Tới bài cuối cùng
778 1.003
Người gửi: hat939653
12-10-2019 05:50 AM Tới bài cuối cùng
367 487
Người gửi: daotaonghiepvu.edu.vn
08-10-2019 04:24 PM Tới bài cuối cùng
598 946
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [1])
Người gửi: tudiaanh42
25-09-2019 10:25 PM Tới bài cuối cùng
793 1.520
Người gửi: hat939653
12-10-2019 07:37 AM Tới bài cuối cùng
410 601
Người gửi: anhhoa110099
01-10-2019 03:00 PM Tới bài cuối cùng
353 424
Harmonica (Đang xem [1])
Người gửi: tudiaanh42
26-09-2019 09:19 AM Tới bài cuối cùng
334 461
Người gửi: nhithienbinhphong57
18-09-2019 01:30 PM Tới bài cuối cùng
628 986
Người gửi: tuananhprs19
Hôm nay 01:09 PM Tới bài cuối cùng
506 938
Người gửi: nhikaphongphong27
02-10-2019 08:12 PM Tới bài cuối cùng
293 382
Người gửi: rosyamerica124
23-09-2019 10:06 AM Tới bài cuối cùng
364 432
Người gửi: xzvhdghgdh
11-10-2019 11:58 AM Tới bài cuối cùng
1.033 2.548
Người gửi: nhikaphong2
Hôm nay 08:59 AM Tới bài cuối cùng
733 986
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: hoiang1985
30-08-2019 09:26 AM Tới bài cuối cùng
348 428
Người gửi: hoiang1985
18-09-2019 10:52 AM Tới bài cuối cùng
737 992
Người gửi: naviclin254
10-10-2019 01:00 PM Tới bài cuối cùng
356 462
Người gửi: suaetp06
06-10-2019 10:44 PM Tới bài cuối cùng
356 438
Người gửi: ctynsvuanh
Hôm nay 01:45 PM Tới bài cuối cùng
335 448
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [1])
Người gửi: trantienduy.coffee08
10-10-2019 02:35 PM Tới bài cuối cùng
783 2.205
Người gửi: junsi1900
12-10-2019 07:02 AM Tới bài cuối cùng
329 411
Người gửi: nhikaphong2
19-08-2019 10:33 AM Tới bài cuối cùng
316 451
Người gửi: anhhoa110099
01-10-2019 02:49 PM Tới bài cuối cùng
276 343
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: thungo
Hôm nay 12:35 PM Tới bài cuối cùng
762 1.289
Người gửi: nhithienbinhphong57
12-10-2019 05:59 AM Tới bài cuối cùng
386 639
Dành cho các Fan
Người gửi: tudiaanh42
26-09-2019 02:27 PM Tới bài cuối cùng
439 564
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: tudiaanh42
17-09-2019 04:57 PM Tới bài cuối cùng
352 504
Chợ linh tinh khác (Đang xem [21])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: maymac0938137077nv8
Hôm nay 04:47 PM Tới bài cuối cùng
63.367 84.152
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 90 (1 thành viên và 89 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 07:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 106.021, Bài gửi: 154.797, Thành viên: 25.917, Thành viên kích hoạt: 61
Chào mừng bạn vuthieuhoang mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:58 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2019 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.