Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Thông báo (Đang xem [1])
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: hoiang1985
24-01-2020 02:17 PM Tới bài cuối cùng
616 2.548
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [4])
Người gửi: ducnguyen83126
21-01-2020 12:39 PM Tới bài cuối cùng
4.956 7.056
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:53 PM Tới bài cuối cùng
847 1.100
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:18 PM Tới bài cuối cùng
385 474
Website Âm Nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: vietphanmem20588
18-01-2020 03:31 PM Tới bài cuối cùng
626 887
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:03 PM Tới bài cuối cùng
426 584
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:30 AM Tới bài cuối cùng
790 1.632
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:01 AM Tới bài cuối cùng
407 509
Thế giới âm thanh (Đang xem [2])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:22 AM Tới bài cuối cùng
2.467 7.306
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:36 AM Tới bài cuối cùng
578 814
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:22 PM Tới bài cuối cùng
348 444
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:55 AM Tới bài cuối cùng
575 790
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:38 PM Tới bài cuối cùng
307 369
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:04 AM Tới bài cuối cùng
316 405
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:49 PM Tới bài cuối cùng
358 471
Nhạc Jazz (Đang xem [5])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:35 PM Tới bài cuối cùng
339 431
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:29 PM Tới bài cuối cùng
343 445
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:39 AM Tới bài cuối cùng
364 459
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:45 AM Tới bài cuối cùng
288 340
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:26 PM Tới bài cuối cùng
351 553
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:53 AM Tới bài cuối cùng
340 406
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:34 AM Tới bài cuối cùng
432 956
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:16 PM Tới bài cuối cùng
1.889 2.215
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:06 PM Tới bài cuối cùng
375 486
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:46 AM Tới bài cuối cùng
887 1.835
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:55 PM Tới bài cuối cùng
318 404
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:51 PM Tới bài cuối cùng
380 483
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:39 PM Tới bài cuối cùng
435 905
Chầu Văn (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:32 PM Tới bài cuối cùng
395 528
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [2])
Người gửi: hoiang1985
19-01-2020 08:56 AM Tới bài cuối cùng
369 559
Nhạc Vàng (Đang xem [3])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:24 AM Tới bài cuối cùng
350 447
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:54 PM Tới bài cuối cùng
530 794
Người gửi: Trahoanu051299
18-01-2020 01:46 PM Tới bài cuối cùng
331 472
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:43 AM Tới bài cuối cùng
340 1.153
Tuồng, Chèo (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:22 PM Tới bài cuối cùng
392 545
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:01 PM Tới bài cuối cùng
323 389
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:38 AM Tới bài cuối cùng
332 443
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 08:47 AM Tới bài cuối cùng
1.026 3.018
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:23 PM Tới bài cuối cùng
298 464
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:41 AM Tới bài cuối cùng
340 440
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [2])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:27 PM Tới bài cuối cùng
347 412
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:42 AM Tới bài cuối cùng
324 482
Nhạc Nga (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:57 AM Tới bài cuối cùng
331 497
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:41 PM Tới bài cuối cùng
353 681
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:28 AM Tới bài cuối cùng
312 391
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:26 AM Tới bài cuối cùng
310 408
Người gửi: muazuicom22
18-01-2020 03:15 PM Tới bài cuối cùng
855 2.772
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:52 AM Tới bài cuối cùng
338 376
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 09:51 AM Tới bài cuối cùng
331 405
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:48 AM Tới bài cuối cùng
332 447
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:11 AM Tới bài cuối cùng
380 516
Người gửi: vanphong11021
Hôm qua 03:20 AM Tới bài cuối cùng
412 649
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:10 PM Tới bài cuối cùng
826 1.058
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:44 AM Tới bài cuối cùng
372 493
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:58 AM Tới bài cuối cùng
604 952
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:07 PM Tới bài cuối cùng
799 1.527
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:49 AM Tới bài cuối cùng
413 611
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:13 PM Tới bài cuối cùng
356 431
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:35 PM Tới bài cuối cùng
339 468
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:03 AM Tới bài cuối cùng
635 996
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:18 PM Tới bài cuối cùng
510 946
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:19 PM Tới bài cuối cùng
297 390
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:34 PM Tới bài cuối cùng
369 440
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:15 PM Tới bài cuối cùng
1.094 3.165
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:17 PM Tới bài cuối cùng
741 998
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:11 PM Tới bài cuối cùng
353 437
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 04:20 PM Tới bài cuối cùng
744 1.006
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:15 AM Tới bài cuối cùng
367 534
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:51 AM Tới bài cuối cùng
368 453
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:07 PM Tới bài cuối cùng
341 455
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:13 AM Tới bài cuối cùng
869 2.903
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:27 PM Tới bài cuối cùng
334 419
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:27 AM Tới bài cuối cùng
320 462
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:37 AM Tới bài cuối cùng
284 353
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [1])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:50 PM Tới bài cuối cùng
791 1.400
Chợ Album nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: CTYTINTA7394
17-01-2020 03:14 PM Tới bài cuối cùng
390 644
Dành cho các Fan
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 11:09 AM Tới bài cuối cùng
449 574
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: CTYTINTA7394
18-01-2020 10:47 AM Tới bài cuối cùng
355 507
Chợ linh tinh khác (Đang xem [14])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: RobertMut
Hôm nay 06:50 AM Tới bài cuối cùng
64.332 85.724
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 75 (1 thành viên và 74 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 108.049, Bài gửi: 160.944, Thành viên: 26.038, Thành viên kích hoạt: 29
Chào mừng bạn RobertMut mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:30 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2020 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.