Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: lephuc01
09-11-2017 03:35 PM Tới bài cuối cùng
362 2.256
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [5])
Người gửi: misssvbkh051
24-11-2017 08:19 AM Tới bài cuối cùng
4.456 6.336
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 05:59 PM Tới bài cuối cùng
599 814
Người gửi: lanp87030
06-12-2017 04:39 PM Tới bài cuối cùng
200 257
Website Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: banmai6576
05-12-2017 07:48 AM Tới bài cuối cùng
268 469
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: banhkemsua7
08-12-2017 09:23 PM Tới bài cuối cùng
224 298
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 04:31 PM Tới bài cuối cùng
595 1.405
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [1])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: lanp87030
06-11-2017 08:59 PM Tới bài cuối cùng
222 265
Thế giới âm thanh (Đang xem [5])
Người gửi: lanp87030
24-11-2017 05:22 PM Tới bài cuối cùng
2.274 7.037
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 06:49 PM Tới bài cuối cùng
160 219
Người gửi: lanp87030
01-11-2017 03:47 PM Tới bài cuối cùng
154 197
Hip-Hop (Đang xem [2])
Người gửi: lanp87030
02-10-2017 04:19 PM Tới bài cuối cùng
390 447
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 07:12 PM Tới bài cuối cùng
118 160
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 05:58 PM Tới bài cuối cùng
129 194
Người gửi: songlena
Hôm qua 12:27 PM Tới bài cuối cùng
178 270
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: hungl7235
05-11-2017 11:09 AM Tới bài cuối cùng
156 207
Nhạc không lời (Đang xem [2])
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 08:36 PM Tới bài cuối cùng
146 173
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 03:57 PM Tới bài cuối cùng
169 236
Nhạc Rock (Đang xem [2])
Người gửi: lanp87030
07-09-2017 01:32 PM Tới bài cuối cùng
112 134
R&B, Soul (Đang xem [2])
Người gửi: songmackenzie
Hôm qua 11:02 AM Tới bài cuối cùng
106 154
Rap
Người gửi: z3nguyenphong
24-11-2017 08:39 AM Tới bài cuối cùng
147 179
Người gửi: mucin413
10-11-2017 06:26 PM Tới bài cuối cùng
157 202
Người gửi: lanp87030
08-11-2017 02:19 PM Tới bài cuối cùng
1.661 1.921
Người gửi: hungl7235
05-11-2017 11:08 AM Tới bài cuối cùng
197 280
Âm nhạc khác (Đang xem [1])
Người gửi: lanp87030
09-12-2017 03:56 PM Tới bài cuối cùng
305 454
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: havu5984
04-11-2017 11:01 AM Tới bài cuối cùng
134 168
Người gửi: lanp87030
22-11-2017 01:22 PM Tới bài cuối cùng
203 277
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: lanp87030
28-11-2017 02:48 PM Tới bài cuối cùng
241 366
Người gửi: songNiger
01-11-2017 10:47 AM Tới bài cuối cùng
190 232
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [1])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 06:57 PM Tới bài cuối cùng
130 174
Nhạc Vàng (Đang xem [1])
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 08:28 PM Tới bài cuối cùng
159 200
Nhạc trẻ (Đang xem [2])
Người gửi: thepnhaviet132
22-11-2017 01:37 PM Tới bài cuối cùng
333 574
Người gửi: sothic283
27-09-2017 12:18 AM Tới bài cuối cùng
167 272
Người gửi: lanp87030
29-11-2017 11:39 PM Tới bài cuối cùng
150 194
Người gửi: havu5984
04-11-2017 11:06 AM Tới bài cuối cùng
155 201
Cải Lương (Đang xem [2])
Người gửi: 2usdconcho18
03-12-2017 01:44 PM Tới bài cuối cùng
140 172
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: lanp87030
06-10-2017 09:49 AM Tới bài cuối cùng
148 231
Âm Nhạc Khác (Đang xem [1])
Người gửi: lamrangveneer88
06-12-2017 05:59 PM Tới bài cuối cùng
471 638
Người gửi: thutrangle3008
10-11-2017 10:23 AM Tới bài cuối cùng
113 152
Lý luận - Phê bình (Đang xem [2])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 06:25 PM Tới bài cuối cùng
145 180
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: lanp87030
Hôm qua 12:56 PM Tới bài cuối cùng
170 222
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [1])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 03:51 PM Tới bài cuối cùng
140 204
Người gửi: lanp87030
06-12-2017 09:12 PM Tới bài cuối cùng
147 232
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 06:01 PM Tới bài cuối cùng
170 208
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 04:37 PM Tới bài cuối cùng
130 167
Người gửi: thinh tran1
06-11-2017 09:06 AM Tới bài cuối cùng
142 189
Nhạc các nước khác (Đang xem [1])
Người gửi: banhkemsua7
09-12-2017 01:44 PM Tới bài cuối cùng
286 369
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: lanp87030
23-11-2017 10:01 PM Tới bài cuối cùng
159 175
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 04:19 PM Tới bài cuối cùng
148 185
Thuật ngữ âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: banhkemsua7
09-12-2017 07:24 AM Tới bài cuối cùng
146 214
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 07:39 PM Tới bài cuối cùng
179 275
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [1])
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 08:22 PM Tới bài cuối cùng
229 419
Người gửi: lanp87030
27-11-2017 09:48 AM Tới bài cuối cùng
470 643
Thanh nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: thutrangle3008
10-11-2017 03:18 PM Tới bài cuối cùng
183 240
Người gửi: lanp87030
05-12-2017 01:57 PM Tới bài cuối cùng
385 687
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [2])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 04:17 PM Tới bài cuối cùng
606 1.291
Người gửi: lanp87030
22-11-2017 03:23 PM Tới bài cuối cùng
229 392
Người gửi: thutrangle3008
22-11-2017 10:12 AM Tới bài cuối cùng
167 211
Harmonica (Đang xem [2])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 03:37 PM Tới bài cuối cùng
160 223
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: vanhuan9803
26-09-2017 06:53 PM Tới bài cuối cùng
442 777
Kèn (Đang xem [2])
Người gửi: lanp87030
04-12-2017 01:25 PM Tới bài cuối cùng
338 703
Người gửi: lanp87030
30-11-2017 10:16 AM Tới bài cuối cùng
118 146
Nhạc Cụ Dân Tộc (Đang xem [2])
Người gửi: banmai6576
04-12-2017 11:16 PM Tới bài cuối cùng
191 234
Người gửi: banh88.info
07-11-2017 10:44 PM Tới bài cuối cùng
549 997
Người gửi: thepnhaviet132
Hôm qua 10:17 AM Tới bài cuối cùng
500 672
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 08:16 PM Tới bài cuối cùng
171 241
Người gửi: lanp87030
01-12-2017 09:56 PM Tới bài cuối cùng
555 649
Người gửi: mucin413
08-11-2017 08:23 PM Tới bài cuối cùng
178 253
Người gửi: lanp87030
01-12-2017 09:06 PM Tới bài cuối cùng
175 234
Người gửi: vanhuan9803
25-09-2017 08:29 PM Tới bài cuối cùng
154 245
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [2])
Người gửi: dungvn6198
Hôm nay 10:20 AM Tới bài cuối cùng
291 371
Người gửi: vianan310
23-11-2017 09:36 AM Tới bài cuối cùng
134 178
Hải Ngoại (Đang xem [2])
Người gửi: lanp87030
09-12-2017 11:48 AM Tới bài cuối cùng
139 169
Người gửi: havu5984
03-11-2017 08:51 AM Tới bài cuối cùng
109 148
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: Nirvana
10-11-2017 05:00 PM Tới bài cuối cùng
513 974
Chợ Album nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: misssvbkh051
06-11-2017 04:35 PM Tới bài cuối cùng
181 276
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: misssvbkh051
01-12-2017 12:42 PM Tới bài cuối cùng
227 306
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: misssvbkh051
10-11-2017 04:29 PM Tới bài cuối cùng
173 209
Chợ linh tinh khác (Đang xem [81])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: 2usdconcho18
Hôm nay 10:13 PM Tới bài cuối cùng
56.045 72.688
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 190 (3 thành viên và 187 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 81.796, Bài gửi: 115.614, Thành viên: 24.144, Thành viên kích hoạt: 34
Chào mừng bạn tudiaanh42 mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:17 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2017 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.