Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Thông báo (Đang xem [1])
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Người gửi: lumsefoTata
27-03-2024 11:57 PM Tới bài cuối cùng
9 10
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:09 PM Tới bài cuối cùng
5.387 8.188
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:36 PM Tới bài cuối cùng
10.105 12.877
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:39 PM Tới bài cuối cùng
5.629 6.310
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:12 PM Tới bài cuối cùng
4.880 5.525
Website Âm Nhạc (Đang xem [4])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:33 PM Tới bài cuối cùng
5.493 6.110
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:06 PM Tới bài cuối cùng
4.950 5.403
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:00 PM Tới bài cuối cùng
5.305 6.842
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [1])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:52 PM Tới bài cuối cùng
4.925 5.307
Thế giới âm thanh (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:43 PM Tới bài cuối cùng
6.984 12.409
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:58 PM Tới bài cuối cùng
5.182 5.824
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:50 PM Tới bài cuối cùng
4.875 6.040
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:38 PM Tới bài cuối cùng
5.076 6.574
Country (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:10 PM Tới bài cuối cùng
4.799 5.052
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:22 PM Tới bài cuối cùng
4.835 5.347
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:06 PM Tới bài cuối cùng
4.891 5.535
Nhạc Jazz (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:03 PM Tới bài cuối cùng
4.847 5.399
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:44 AM Tới bài cuối cùng
4.842 5.444
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:51 PM Tới bài cuối cùng
4.876 5.325
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:46 AM Tới bài cuối cùng
4.837 5.378
R&B, Soul (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:16 PM Tới bài cuối cùng
5.137 5.777
Rap
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:23 AM Tới bài cuối cùng
4.858 5.837
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:21 AM Tới bài cuối cùng
5.252 6.594
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:21 PM Tới bài cuối cùng
6.416 7.325
Nhạc Phim (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:04 AM Tới bài cuối cùng
4.878 5.742
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:32 AM Tới bài cuối cùng
6.297 8.012
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:18 PM Tới bài cuối cùng
4.838 5.142
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:06 AM Tới bài cuối cùng
4.899 5.405
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:30 AM Tới bài cuối cùng
4.949 6.072
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:01 PM Tới bài cuối cùng
4.896 5.228
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:13 AM Tới bài cuối cùng
5.163 6.011
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:20 AM Tới bài cuối cùng
4.865 5.116
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:07 PM Tới bài cuối cùng
5.066 6.111
Rock Việt Nam (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:07 PM Tới bài cuối cùng
4.810 5.156
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:48 PM Tới bài cuối cùng
4.844 5.795
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:25 PM Tới bài cuối cùng
5.139 5.790
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:15 PM Tới bài cuối cùng
4.819 5.736
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:05 PM Tới bài cuối cùng
4.846 5.453
Âm Nhạc Khác (Đang xem [3])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:54 PM Tới bài cuối cùng
6.441 9.100
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:57 PM Tới bài cuối cùng
4.817 5.241
Lý luận - Phê bình (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:31 PM Tới bài cuối cùng
4.848 5.757
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:32 PM Tới bài cuối cùng
4.879 5.814
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:45 PM Tới bài cuối cùng
4.883 5.571
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:26 PM Tới bài cuối cùng
4.823 5.336
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:04 PM Tới bài cuối cùng
4.869 6.399
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:55 PM Tới bài cuối cùng
4.870 5.468
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:35 PM Tới bài cuối cùng
4.824 5.293
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:24 PM Tới bài cuối cùng
6.225 8.964
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:37 PM Tới bài cuối cùng
4.827 5.122
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:28 PM Tới bài cuối cùng
4.855 5.361
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:49 PM Tới bài cuối cùng
4.839 5.583
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:13 PM Tới bài cuối cùng
4.895 5.323
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:15 AM Tới bài cuối cùng
4.931 5.445
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:42 AM Tới bài cuối cùng
5.666 6.233
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:27 PM Tới bài cuối cùng
4.879 5.476
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:22 AM Tới bài cuối cùng
5.126 6.714
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:27 AM Tới bài cuối cùng
5.326 6.430
Guitar (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:17 PM Tới bài cuối cùng
4.919 5.539
Violon (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:56 PM Tới bài cuối cùng
4.848 5.398
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:07 AM Tới bài cuối cùng
4.857 5.756
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:54 AM Tới bài cuối cùng
5.173 6.035
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:30 PM Tới bài cuối cùng
5.050 5.950
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:40 PM Tới bài cuối cùng
4.796 5.242
Nhạc Cụ Dân Tộc (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 02:09 PM Tới bài cuối cùng
4.909 5.479
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:08 PM Tới bài cuối cùng
6.454 9.496
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:59 PM Tới bài cuối cùng
5.248 6.079
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 08:53 AM Tới bài cuối cùng
4.916 5.851
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:11 PM Tới bài cuối cùng
5.255 6.075
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:29 PM Tới bài cuối cùng
4.899 5.561
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:14 PM Tới bài cuối cùng
4.855 5.288
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:23 PM Tới bài cuối cùng
4.869 5.410
Người gửi: dieple118
Hôm qua 10:33 AM Tới bài cuối cùng
6.497 9.890
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:44 PM Tới bài cuối cùng
4.865 5.478
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:24 AM Tới bài cuối cùng
4.838 5.259
Việt Violin (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:34 PM Tới bài cuối cùng
4.804 5.356
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:46 PM Tới bài cuối cùng
5.677 6.780
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:20 PM Tới bài cuối cùng
5.173 6.137
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:53 PM Tới bài cuối cùng
5.279 5.662
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: onemorestep005
11-04-2024 09:16 AM Tới bài cuối cùng
5.138 5.926
Chợ linh tinh khác (Đang xem [37])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: onemorestep000000005
Hôm qua 01:47 PM Tới bài cuối cùng
87.978 115.142
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 135 (2 thành viên và 133 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 11.637 người đã ghé thăm, ngày 06-02-2024 lúc 05:53 AM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 492.822, Bài gửi: 594.623, Thành viên: 27.568, Thành viên kích hoạt: 10
Chào mừng bạn ankhanggg mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:16 AM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.