Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 12:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Chưa có bài 0 0
Người gửi: thangnhomgiare18
10-05-2019 09:53 AM Tới bài cuối cùng
533 2.452
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [1])
Người gửi: trangtridamcuoi205
16-05-2019 07:09 PM Tới bài cuối cùng
4.769 6.833
Người gửi: lkaudio
15-04-2019 07:46 PM Tới bài cuối cùng
769 1.014
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:19 AM Tới bài cuối cùng
364 437
Người gửi: thzfsdhdty
14-05-2019 07:18 PM Tới bài cuối cùng
488 727
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:47 AM Tới bài cuối cùng
394 524
Clip - Video (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:07 AM Tới bài cuối cùng
753 1.577
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:48 AM Tới bài cuối cùng
386 485
Thế giới âm thanh (Đang xem [2])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:52 AM Tới bài cuối cùng
2.449 7.286
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm qua 06:59 PM Tới bài cuối cùng
409 505
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:32 AM Tới bài cuối cùng
318 382
Hip-Hop (Đang xem [2])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 08:49 AM Tới bài cuối cùng
551 737
Người gửi: trunglam219
09-05-2019 09:47 AM Tới bài cuối cùng
280 337
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:38 AM Tới bài cuối cùng
290 374
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:12 AM Tới bài cuối cùng
333 443
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:15 AM Tới bài cuối cùng
314 395
Người gửi: thangnhomgiare18
14-05-2019 11:33 AM Tới bài cuối cùng
320 410
Người gửi: Hitachila
04-05-2019 02:06 PM Tới bài cuối cùng
345 440
Người gửi: trunglam219
23-04-2019 11:50 AM Tới bài cuối cùng
266 309
Người gửi: masontung05
25-04-2019 10:44 PM Tới bài cuối cùng
273 343
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:27 AM Tới bài cuối cùng
313 364
Người gửi: nhiphongka272727
14-05-2019 07:37 PM Tới bài cuối cùng
340 706
Người gửi: hvtin91
11-05-2019 03:13 PM Tới bài cuối cùng
1.866 2.184
Người gửi: lanp87030
11-05-2019 02:19 PM Tới bài cuối cùng
357 453
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:48 AM Tới bài cuối cùng
704 1.144
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: masontung05
25-04-2019 10:53 PM Tới bài cuối cùng
292 349
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:43 AM Tới bài cuối cùng
357 440
Người gửi: nhiphongka272727
14-05-2019 07:42 PM Tới bài cuối cùng
413 725
Chầu Văn (Đang xem [1])
Người gửi: trangtridamcuoi205
17-05-2019 10:37 AM Tới bài cuối cùng
366 462
Người gửi: masontung05
25-04-2019 10:59 PM Tới bài cuối cùng
293 356
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 08:57 AM Tới bài cuối cùng
322 390
Người gửi: trangtridamcuoi205
17-05-2019 09:16 AM Tới bài cuối cùng
500 761
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 08:53 AM Tới bài cuối cùng
308 442
Người gửi: nhiphongka272727
14-05-2019 07:33 PM Tới bài cuối cùng
314 1.079
Người gửi: thangnhomgiare18
15-05-2019 12:35 AM Tới bài cuối cùng
331 413
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:56 AM Tới bài cuối cùng
300 361
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: lkaudio
15-04-2019 07:49 PM Tới bài cuối cùng
308 414
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:44 AM Tới bài cuối cùng
852 1.608
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:41 AM Tới bài cuối cùng
275 417
Lý luận - Phê bình (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:03 AM Tới bài cuối cùng
314 405
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:47 AM Tới bài cuối cùng
328 390
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [2])
Người gửi: banhbo002
03-05-2019 07:49 AM Tới bài cuối cùng
298 388
Người gửi: nhiphongka272727
14-05-2019 07:44 PM Tới bài cuối cùng
303 454
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:08 AM Tới bài cuối cùng
330 387
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:55 AM Tới bài cuối cùng
293 360
Nhạc Thái (Đang xem [5])
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:46 AM Tới bài cuối cùng
291 385
Nhạc các nước khác (Đang xem [2])
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:38 AM Tới bài cuối cùng
692 1.428
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 10:01 AM Tới bài cuối cùng
317 353
Người gửi: masontung05
25-04-2019 11:03 PM Tới bài cuối cùng
309 378
Người gửi: nhiphongka272727
14-05-2019 07:45 PM Tới bài cuối cùng
303 408
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:44 AM Tới bài cuối cùng
349 462
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:37 AM Tới bài cuối cùng
383 590
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:39 AM Tới bài cuối cùng
686 904
Người gửi: masontung05
25-04-2019 10:41 PM Tới bài cuối cùng
342 426
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:36 AM Tới bài cuối cùng
572 913
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:10 AM Tới bài cuối cùng
780 1.505
Người gửi: thzfsdhdty
14-05-2019 01:50 AM Tới bài cuối cùng
394 571
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:04 AM Tới bài cuối cùng
329 391
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:26 AM Tới bài cuối cùng
317 436
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:28 AM Tới bài cuối cùng
610 961
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:31 AM Tới bài cuối cùng
494 885
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:21 AM Tới bài cuối cùng
276 361
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:39 AM Tới bài cuối cùng
346 408
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [2])
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:45 AM Tới bài cuối cùng
942 1.865
Người gửi: thangnhomgiare18
12-05-2019 09:56 PM Tới bài cuối cùng
711 961
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: thuanprs23
13-05-2019 04:31 PM Tới bài cuối cùng
327 404
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [1])
Người gửi: masontung05
25-04-2019 10:37 PM Tới bài cuối cùng
719 964
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:51 AM Tới bài cuối cùng
336 437
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm qua 07:01 PM Tới bài cuối cùng
340 419
Người gửi: thangnhomgiare18
14-05-2019 06:44 AM Tới bài cuối cùng
316 428
Người gửi: xzvhdghgdh
Hôm qua 07:38 PM Tới bài cuối cùng
699 1.364
Người gửi: tudiaanh42
08-05-2019 06:45 PM Tới bài cuối cùng
307 380
Người gửi: Maytinhlaptop
17-05-2019 08:29 AM Tới bài cuối cùng
301 416
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:30 AM Tới bài cuối cùng
260 324
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: nhiphongka272727
14-05-2019 07:47 PM Tới bài cuối cùng
734 1.253
Chợ Album nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 09:29 AM Tới bài cuối cùng
368 567
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: quynhnguyen280895
08-05-2019 08:55 AM Tới bài cuối cùng
417 540
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: tudiaanh42
26-04-2019 07:54 PM Tới bài cuối cùng
336 485
Chợ linh tinh khác (Đang xem [19])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
up
Người gửi: chothueaidaicuoi205
Hôm nay 11:56 AM Tới bài cuối cùng
61.702 81.735
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 95 (2 thành viên và 93 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 07:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 101.889, Bài gửi: 145.772, Thành viên: 25.564, Thành viên kích hoạt: 71
Chào mừng bạn saigontruck mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:15 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2019 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.