PDA

View Full Version : Piano


Trang : [1] 2 3 4

 1. huong dan lam nhac midi
 2. Chân đàn hình chữ Z
 3. Âm thanh của đàn PSR khác với đàn chuyên nghiệp không ?
 4. Tại sao là Made by YAMAHA ?
 5. Giải quyết vấn đề Ù, nhiều...của guitar...
 6. MIDI là gì ?
 7. Ý kiến về Vỉ phá tiếng, cục + Ampli ...
 8. Đàn model mới tại Nhạc Việt năm 2010
 9. Tính năng sử dụng của Scale Tuning
 10. Tyros 3
 11. Làm Style trên đàn Yamaha sao cho nhanh ?
 12. Yamaha Tyros 4 !!!
 13. Nhạc Việt mừng sinh nhật lần thứ 18: 27/10/2011 chương trình Siêu giảm giá
 14. hàng đã qua sử dụng
 15. cách dùng USB cho đàn PSR S500
 16. KORG : Nhạc Việt trở thành nhà phân phối chính thức
 17. Mua đàn S910
 18. Piano CŨ tân trang lại và Piano mới ???
 19. Tôi muốn mua trống thùng, lựa chọn như thế nào ?
 20. Chọn piano cơ hay piano điện đây ?
 21. Làm sao để chọn đàn organ cho con ?
 22. Làm sao để chọn guitar thùng ?
 23. Cách làm điệu (style) trên đàn Yamaha như thế nào ?
 24. MO 6 : hòan thiện về mọi mặt...
 25. MM 6 : cây Syn nhẹ nhất !?
 26. Motif XS series
 27. CP Series : BEST Stage Piano ever !!!
 28. S 90 XS và S 70 XS
 29. Đàn độc : kết hợp với Ipad
 30. New Synthesizer YAMAHA moX-6 và moX-8
 31. KURZWEIL SP-48
 32. KURZWEIL: SP47
 33. Ít cảm nhận về MOX8
 34. KURZWEIL PC3K SERIES
 35. KURZWEIL K-3000 : Cực KHỦNG !!!
 36. YAMAHA MOTIF XF
 37. Tyros 4 New
 38. [KORG] PA3X !
 39. KORG Kronos : đàn khủng 2011, xứng tầm đối thủ
 40. huong dan lam nhac midi
 41. Âm thanh của đàn PSR khác với đàn chuyên nghiệp không ?
 42. Tại sao là Made by YAMAHA ?
 43. Giải quyết vấn đề Ù, nhiều...của guitar...
 44. MIDI là gì ?
 45. Ý kiến về Vỉ phá tiếng, cục + Ampli ...
 46. Đàn model mới tại Nhạc Việt năm 2010
 47. Tính năng sử dụng của Scale Tuning
 48. Làm Style trên đàn Yamaha sao cho nhanh ?
 49. Yamaha Tyros 4 !!!
 50. Nhạc Việt mừng sinh nhật lần thứ 18: 27/10/2011 chương trình Siêu giảm giá
 51. hàng đã qua sử dụng
 52. cách dùng USB cho đàn PSR S500
 53. Mua đàn S910
 54. Piano CŨ tân trang lại và Piano mới ???
 55. Chọn piano cơ hay piano điện đây ?
 56. Làm sao để chọn đàn organ cho con ?
 57. Làm sao để chọn guitar thùng ?
 58. MO 6 : hòan thiện về mọi mặt...
 59. MO 6 : hòan thiện về mọi mặt...
 60. MM 6 : cây Syn nhẹ nhất !?
 61. Motif XS series
 62. Demo SP mới của Yamaha 2010 đây
 63. CP Series : BEST Stage Piano ever !!!
 64. Demo SP mới của Yamaha 2010 đây
 65. CP Series : BEST Stage Piano ever !!!
 66. S 90 XS và S 70 XS
 67. S 90 XS và S 70 XS
 68. Đàn độc : kết hợp với Ipad
 69. Đàn độc : kết hợp với Ipad
 70. New Synthesizer YAMAHA moX-6 và moX-8
 71. New Synthesizer YAMAHA moX-6 và moX-8
 72. KURZWEIL SP-48
 73. KURZWEIL: SP47
 74. KURZWEIL SP-48
 75. Ít cảm nhận về MOX8
 76. KURZWEIL: SP47
 77. Ít cảm nhận về MOX8
 78. KURZWEIL PC3K SERIES
 79. Vài nhận xét về Kurzweil PC-361
 80. Vài nhận xét về Kurzweil PC-361
 81. KURZWEIL K-3000 : Cực KHỦNG !!!
 82. KURZWEIL K-3000 : Cực KHỦNG !!!
 83. YAMAHA MOTIF XF
 84. YAMAHA MOTIF XF
 85. Tyros 4 New
 86. Tyros 4 New
 87. KORG Kronos : đàn khủng 2011, xứng tầm đối thủ
 88. KORG Kronos : đàn khủng 2011, xứng tầm đối thủ
 89. huong dan lam nhac midi
 90. Chân đàn hình chữ Z
 91. Chân đàn hình chữ Z
 92. Âm thanh của đàn PSR khác với đàn chuyên nghiệp không ?
 93. Âm thanh của đàn PSR khác với đàn chuyên nghiệp không ?
 94. Tại sao là Made by YAMAHA ?
 95. Tại sao là Made by YAMAHA ?
 96. Giải quyết vấn đề Ù, nhiều...của guitar...
 97. Giải quyết vấn đề Ù, nhiều...của guitar...
 98. MIDI là gì ?
 99. MIDI là gì ?
 100. Ý kiến về Vỉ phá tiếng, cục + Ampli ...
 101. Tính năng sử dụng của Scale Tuning
 102. Đàn model mới tại Nhạc Việt năm 2010
 103. Tyros 3
 104. Tính năng sử dụng của Scale Tuning
 105. Làm Style trên đàn Yamaha sao cho nhanh ?
 106. Tyros 3
 107. Yamaha Tyros 4 !!!
 108. Làm Style trên đàn Yamaha sao cho nhanh ?
 109. Yamaha Tyros 4 !!!
 110. Nhạc Việt mừng sinh nhật lần thứ 18: 27/10/2011 chương trình Siêu giảm giá
 111. cách dùng USB cho đàn PSR S500
 112. KORG : Nhạc Việt trở thành nhà phân phối chính thức
 113. hàng đã qua sử dụng
 114. cách dùng USB cho đàn PSR S500
 115. Mua đàn S910
 116. KORG : Nhạc Việt trở thành nhà phân phối chính thức
 117. Piano CŨ tân trang lại và Piano mới ???
 118. Tôi muốn mua trống thùng, lựa chọn như thế nào ?
 119. Chọn piano cơ hay piano điện đây ?
 120. Làm sao để chọn đàn organ cho con ?
 121. Làm sao để chọn guitar thùng ?
 122. Mua đàn S910
 123. Piano CŨ tân trang lại và Piano mới ???
 124. Cách làm điệu (style) trên đàn Yamaha như thế nào ?
 125. Chọn piano cơ hay piano điện đây ?
 126. Làm sao để chọn đàn organ cho con ?
 127. Làm sao để chọn guitar thùng ?
 128. Cách làm điệu (style) trên đàn Yamaha như thế nào ?
 129. Danh sách tiếng của Motif trong MM6
 130. Cách làm Partern trên đàn MO6
 131. Voice của MO6
 132. Cách tạo và sửa Voice trên đàn Synthesizer
 133. MOTIF XS VÀ MM6 2007
 134. MO SERIES VN
 135. Yamaha MM6
 136. Bạn dùng Pitch Bend như thế nào ?
 137. Làm thế nào để sử dụng đàn s900 làm hộp tiếng trong cubase
 138. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 139. Bộ performance Voice mới cho MM6
 140. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 141. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 142. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 143. STYLE CHO TYROS 2
 144. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 145. Bộ performance Voice mới cho MM6
 146. Bộ performance Voice mới cho MM6
 147. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 148. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 149. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 150. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 151. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 152. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 153. STYLE CHO TYROS 2
 154. STYLE CHO TYROS 2
 155. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 156. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 157. Bộ performance Voice mới cho MM6
 158. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 159. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 160. Bộ performance Voice mới cho MM6
 161. Bộ performance Voice mới cho MM6
 162. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 163. Bộ performance Voice mới cho MM6
 164. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 165. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 166. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 167. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 168. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 169. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 170. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 171. STYLE CHO TYROS 2
 172. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 173. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 174. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 175. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 176. STYLE CHO TYROS 2
 177. STYLE CHO TYROS 2
 178. STYLE CHO TYROS 2
 179. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 180. Bộ performance Voice mới cho MM6
 181. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 182. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 183. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 184. STYLE CHO TYROS 2
 185. Danh sách Voice, Arp, Eff của MO6
 186. Trang web tra cứu tất cả các đàn Synthesizer "từ cổ chí kim"
 187. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 188. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 189. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 190. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 191. Danh sách Voice, Arp, Eff của MO6
 192. Trang web tra cứu tất cả các đàn Synthesizer "từ cổ chí kim"
 193. English Manual MO6
 194. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 195. Bộ performance Voice mới cho MM6
 196. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 197. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 198. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 199. STYLE CHO TYROS 2
 200. Trang web hỗ trợ YAMAHA SYN !
 201. Tài liệu, kiến thức về các loại đàn chuyên nghiệp
 202. Danh sách Voice, Arp, Eff của MO6
 203. Trang web tra cứu tất cả các đàn Synthesizer "từ cổ chí kim"
 204. English Manual MO6
 205. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 206. Bộ performance Voice mới cho MM6
 207. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 208. STYLE CHO TYROS 2
 209. Yamaha Disklavier
 210. Đỉnh cao piano Upright của Yamaha YUS
 211. Demo Piano mới của Yamaha 2010 đây
 212. Piano digital xách tay mới : YAMAHA P-95 !
 213. Avant Grand : Piano với công nghệ mới nhất của Yamaha
 214. Avant piano YAMAHA NU-1
 215. KORG SV-1
 216. Trang web hỗ trợ YAMAHA SYN !
 217. Tài liệu, kiến thức về các loại đàn chuyên nghiệp
 218. Danh sách Voice, Arp, Eff của MO6
 219. Trang web tra cứu tất cả các đàn Synthesizer "từ cổ chí kim"
 220. English Manual MO6
 221. Trang web hỗ trợ kỹ thuật cho YAMAHA SYNTHESIZER
 222. Bộ performance Voice mới cho MM6
 223. Cách gắn DIMM vô MOTIF XS
 224. Sampler được tặng miễn phí cho Motif XS
 225. Bộ tiếng mới dành cho Motif và S series đây !!!
 226. STYLE CHO TYROS 2
 227. Electone có phải là đàn Organ chỉ dành riêng cho Nhà Thờ ?
 228. Yamaha Clavinova có phải chỉ đơn thuần là Piano điện ?
 229. Lịch Sử Đàn Piano
 230. Thăm quê hương Yamaha piano ( phần 1 )
 231. Thăm quê hương Yamaha piano ( Phần 2 - Lịch sử của Yamaha )
 232. Thăm quê hương Yamaha piano ( phần 3 - Piano Made in Japan & Grand Piano )
 233. Sơ lược về đàn piano & Lịch sử phát triển đàn piano
 234. GRAND PIANO
 235. Những điều cần biết về đàn PIANO CŨ ĐƯỢC TÂN TRANG
 236. Upright Piano
 237. 7 lý do để bạn mua đàn piano của Yamaha!
 238. Liệu piano điện có thể thay thế được piano cơ ?
 239. HÌNH ẢNH PIANO CŨ được TÂN TRANG LẠI như thế nào ?
 240. Công nghệ tái tạo tiếng piano trên Digital Paino của Yamaha
 241. Yamaha Disklavier
 242. Đỉnh cao piano Upright của Yamaha YUS
 243. Demo Piano mới của Yamaha 2010 đây
 244. Piano digital xách tay mới : YAMAHA P-95 !
 245. Avant Grand : Piano với công nghệ mới nhất của Yamaha
 246. Avant piano YAMAHA NU-1
 247. Trang web hỗ trợ YAMAHA SYN !
 248. Tài liệu, kiến thức về các loại đàn chuyên nghiệp
 249. Danh sách Voice, Arp, Eff của MO6
 250. Trang web tra cứu tất cả các đàn Synthesizer "từ cổ chí kim"