Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Người gửi: wmltuJAh
03-12-2023 09:54 AM Tới bài cuối cùng
6 7
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:41 PM Tới bài cuối cùng
4.847 7.645
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [4])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:42 PM Tới bài cuối cùng
9.578 12.350
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:02 PM Tới bài cuối cùng
5.101 5.781
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:06 PM Tới bài cuối cùng
4.352 4.995
Website Âm Nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:51 PM Tới bài cuối cùng
4.965 5.579
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:59 PM Tới bài cuối cùng
4.418 4.869
Clip - Video (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:40 PM Tới bài cuối cùng
4.777 6.313
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [5])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:09 PM Tới bài cuối cùng
4.392 4.772
Thế giới âm thanh (Đang xem [6])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:33 PM Tới bài cuối cùng
6.454 11.877
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [5])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:43 PM Tới bài cuối cùng
4.637 5.276
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:01 PM Tới bài cuối cùng
4.345 5.509
Hip-Hop (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:30 PM Tới bài cuối cùng
4.543 6.037
Country (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:12 PM Tới bài cuối cùng
4.277 4.529
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:32 PM Tới bài cuối cùng
4.304 4.815
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:10 PM Tới bài cuối cùng
4.350 4.993
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:34 PM Tới bài cuối cùng
4.306 4.857
Nhạc không lời (Đang xem [2])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:09 PM Tới bài cuối cùng
4.313 4.915
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:46 PM Tới bài cuối cùng
4.335 4.782
Nhạc Rock (Đang xem [2])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:13 PM Tới bài cuối cùng
4.304 4.844
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:31 PM Tới bài cuối cùng
4.596 5.234
Rap (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:11 PM Tới bài cuối cùng
4.321 5.298
New Age, World Music (Đang xem [4])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:25 PM Tới bài cuối cùng
4.720 6.060
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:10 PM Tới bài cuối cùng
5.885 6.792
Nhạc Phim (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:03 PM Tới bài cuối cùng
4.343 5.206
Âm nhạc khác (Đang xem [5])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:47 PM Tới bài cuối cùng
5.760 7.473
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:15 PM Tới bài cuối cùng
4.305 4.608
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:36 PM Tới bài cuối cùng
4.365 4.869
Nhóm nhạc (Đang xem [6])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:14 PM Tới bài cuối cùng
4.414 5.536
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:39 PM Tới bài cuối cùng
4.365 4.697
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:09 PM Tới bài cuối cùng
4.639 5.485
Nhạc Vàng (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:27 PM Tới bài cuối cùng
4.333 4.584
Nhạc trẻ (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:53 PM Tới bài cuối cùng
4.539 5.583
Rock Việt Nam (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:35 PM Tới bài cuối cùng
4.276 4.617
Ca Trù (Đang xem [5])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:21 PM Tới bài cuối cùng
4.315 5.266
Tuồng, Chèo (Đang xem [3])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:08 PM Tới bài cuối cùng
4.604 5.254
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:54 PM Tới bài cuối cùng
4.284 5.197
Hát Xẩm (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:02 PM Tới bài cuối cùng
4.317 4.924
Âm Nhạc Khác (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:56 PM Tới bài cuối cùng
5.905 8.563
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:56 PM Tới bài cuối cùng
4.286 4.708
Lý luận - Phê bình (Đang xem [2])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:28 PM Tới bài cuối cùng
4.308 5.216
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:53 PM Tới bài cuối cùng
4.356 5.291
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm nay 09:23 PM Tới bài cuối cùng
4.345 5.030
Nhạc Nga (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:06 PM Tới bài cuối cùng
4.281 4.793
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:57 PM Tới bài cuối cùng
4.336 5.864
Nhạc Nhật (Đang xem [3])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:15 PM Tới bài cuối cùng
4.335 4.932
Nhạc Thái (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm nay 09:30 PM Tới bài cuối cùng
4.294 4.763
Nhạc các nước khác (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:29 PM Tới bài cuối cùng
5.699 8.438
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:13 PM Tới bài cuối cùng
4.301 4.595
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:43 PM Tới bài cuối cùng
4.322 4.828
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:52 PM Tới bài cuối cùng
4.304 5.047
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:00 PM Tới bài cuối cùng
4.360 4.786
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:57 PM Tới bài cuối cùng
4.396 4.910
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [8])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:37 PM Tới bài cuối cùng
5.148 5.713
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:15 PM Tới bài cuối cùng
4.351 4.946
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:59 PM Tới bài cuối cùng
4.594 6.181
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [5])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:07 PM Tới bài cuối cùng
4.785 5.889
Guitar (Đang xem [2])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:29 PM Tới bài cuối cùng
4.387 5.004
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:12 PM Tới bài cuối cùng
4.324 4.873
Harmonica (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:49 PM Tới bài cuối cùng
4.337 5.236
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:04 PM Tới bài cuối cùng
4.634 5.494
Kèn (Đang xem [1])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:58 PM Tới bài cuối cùng
4.519 5.418
Sáo (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:38 PM Tới bài cuối cùng
4.275 4.718
Nhạc Cụ Dân Tộc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm nay 08:29 PM Tới bài cuối cùng
4.380 4.950
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:03 PM Tới bài cuối cùng
5.921 8.961
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:39 PM Tới bài cuối cùng
4.712 5.543
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [4])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:34 PM Tới bài cuối cùng
4.389 5.323
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:11 PM Tới bài cuối cùng
4.716 5.536
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:44 PM Tới bài cuối cùng
4.374 5.034
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:55 PM Tới bài cuối cùng
4.317 4.749
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:00 PM Tới bài cuối cùng
4.334 4.871
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:01 PM Tới bài cuối cùng
5.966 9.358
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:14 PM Tới bài cuối cùng
4.345 4.958
Hải Ngoại (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:47 PM Tới bài cuối cùng
4.307 4.728
Việt Violin (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm nay 09:35 PM Tới bài cuối cùng
4.278 4.829
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:32 PM Tới bài cuối cùng
5.143 6.245
Chợ Album nhạc (Đang xem [7])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 09:51 PM Tới bài cuối cùng
4.658 5.620
Chợ Poster (Đang xem [2])
Dành cho các Fan
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 09:48 PM Tới bài cuối cùng
4.750 5.133
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: duyvuongvcd027
Hôm nay 09:02 PM Tới bài cuối cùng
4.602 5.390
Chợ linh tinh khác (Đang xem [82])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: oanhleleoanh18
Hôm nay 10:05 PM Tới bài cuối cùng
86.937 114.039
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 330 (21 thành viên và 309 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 3.039 người đã ghé thăm, ngày 15-05-2023 lúc 04:15 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 450.299, Bài gửi: 551.934, Thành viên: 27.527, Thành viên kích hoạt: 13
Chào mừng bạn nguyenson12nnn1 mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:16 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2023 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.