Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Người gửi: wmltuJAh
03-12-2023 09:54 AM Tới bài cuối cùng
6 7
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:08 PM Tới bài cuối cùng
4.822 7.620
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [7])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:05 PM Tới bài cuối cùng
9.552 12.324
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:34 PM Tới bài cuối cùng
5.077 5.757
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:26 PM Tới bài cuối cùng
4.328 4.971
Website Âm Nhạc (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:19 PM Tới bài cuối cùng
4.940 5.554
Tác phẩm thành viên (Đang xem [4])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:59 PM Tới bài cuối cùng
4.391 4.842
Clip - Video (Đang xem [2])
Người gửi: hyen44
Hôm nay 10:24 PM Tới bài cuối cùng
4.748 6.284
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [3])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:46 PM Tới bài cuối cùng
4.367 4.747
Thế giới âm thanh (Đang xem [7])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:25 PM Tới bài cuối cùng
6.428 11.851
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:55 PM Tới bài cuối cùng
4.610 5.249
Nhạc Pop (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:18 PM Tới bài cuối cùng
4.320 5.484
Hip-Hop (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:59 PM Tới bài cuối cùng
4.518 6.012
Country (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:16 PM Tới bài cuối cùng
4.252 4.504
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:20 PM Tới bài cuối cùng
4.277 4.788
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:43 PM Tới bài cuối cùng
4.327 4.970
Nhạc Jazz (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:01 PM Tới bài cuối cùng
4.280 4.831
Nhạc không lời (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:15 PM Tới bài cuối cùng
4.288 4.890
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:34 PM Tới bài cuối cùng
4.308 4.755
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:08 PM Tới bài cuối cùng
4.275 4.815
R&B, Soul (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:01 PM Tới bài cuối cùng
4.573 5.211
Rap (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:42 PM Tới bài cuối cùng
4.294 5.271
New Age, World Music (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:58 PM Tới bài cuối cùng
4.695 6.035
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:22 PM Tới bài cuối cùng
5.859 6.766
Nhạc Phim (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:04 PM Tới bài cuối cùng
4.316 5.179
Âm nhạc khác (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:44 PM Tới bài cuối cùng
5.732 7.445
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:51 PM Tới bài cuối cùng
4.281 4.584
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:09 PM Tới bài cuối cùng
4.343 4.847
Nhóm nhạc (Đang xem [6])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:18 PM Tới bài cuối cùng
4.391 5.513
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:50 PM Tới bài cuối cùng
4.339 4.671
Quan Họ, Hát Xoan (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:03 PM Tới bài cuối cùng
4.617 5.463
Nhạc Vàng (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:11 PM Tới bài cuối cùng
4.309 4.560
Nhạc trẻ (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:04 PM Tới bài cuối cùng
4.511 5.555
Rock Việt Nam (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:46 PM Tới bài cuối cùng
4.249 4.590
Ca Trù (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:54 PM Tới bài cuối cùng
4.291 5.242
Tuồng, Chèo (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:02 PM Tới bài cuối cùng
4.579 5.228
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:50 PM Tới bài cuối cùng
4.261 5.174
Hát Xẩm (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:28 PM Tới bài cuối cùng
4.291 4.898
Âm Nhạc Khác (Đang xem [5])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:21 PM Tới bài cuối cùng
5.880 8.537
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:18 PM Tới bài cuối cùng
4.260 4.682
Lý luận - Phê bình (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:14 PM Tới bài cuối cùng
4.285 5.193
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:19 PM Tới bài cuối cùng
4.332 5.267
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:19 PM Tới bài cuối cùng
4.321 5.006
Nhạc Nga (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:05 PM Tới bài cuối cùng
4.259 4.771
Nhạc Hoa (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:16 PM Tới bài cuối cùng
4.312 5.840
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:20 PM Tới bài cuối cùng
4.311 4.908
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:09 PM Tới bài cuối cùng
4.272 4.741
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:33 PM Tới bài cuối cùng
5.675 8.414
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:02 PM Tới bài cuối cùng
4.277 4.570
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:41 PM Tới bài cuối cùng
4.300 4.806
Thuật ngữ âm nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:58 PM Tới bài cuối cùng
4.278 5.021
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:28 PM Tới bài cuối cùng
4.336 4.762
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:39 PM Tới bài cuối cùng
4.368 4.882
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:52 PM Tới bài cuối cùng
5.120 5.685
Thanh nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:07 PM Tới bài cuối cùng
4.326 4.921
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:55 PM Tới bài cuối cùng
4.570 6.157
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:10 PM Tới bài cuối cùng
4.761 5.865
Guitar (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:23 PM Tới bài cuối cùng
4.362 4.979
Violon (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:07 PM Tới bài cuối cùng
4.300 4.849
Harmonica (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:13 PM Tới bài cuối cùng
4.315 5.214
Trống (Đang xem [3])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:11 PM Tới bài cuối cùng
4.609 5.469
Kèn (Đang xem [4])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:23 PM Tới bài cuối cùng
4.496 5.395
Sáo (Đang xem [2])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:47 PM Tới bài cuối cùng
4.250 4.693
Nhạc Cụ Dân Tộc (Đang xem [5])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:00 PM Tới bài cuối cùng
4.355 4.924
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [3])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:42 PM Tới bài cuối cùng
5.896 8.936
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:47 PM Tới bài cuối cùng
4.687 5.517
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:15 PM Tới bài cuối cùng
4.365 5.299
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [1])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:53 PM Tới bài cuối cùng
4.691 5.511
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:14 PM Tới bài cuối cùng
4.351 5.011
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:08 PM Tới bài cuối cùng
4.293 4.725
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:35 PM Tới bài cuối cùng
4.308 4.845
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [1])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 10:31 PM Tới bài cuối cùng
5.942 9.334
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:10 PM Tới bài cuối cùng
4.319 4.932
Hải Ngoại (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:17 PM Tới bài cuối cùng
4.280 4.701
Việt Violin (Đang xem [2])
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:21 PM Tới bài cuối cùng
4.253 4.804
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [4])
Người gửi: nganle14
Hôm nay 11:00 PM Tới bài cuối cùng
5.119 6.221
Chợ Album nhạc (Đang xem [4])
Người gửi: hyen44
Hôm nay 10:13 PM Tới bài cuối cùng
4.632 5.594
Dành cho các Fan
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 11:17 PM Tới bài cuối cùng
4.728 5.111
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:52 PM Tới bài cuối cùng
4.577 5.365
Chợ linh tinh khác (Đang xem [77])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: duyvuongvamco62
Hôm nay 10:57 PM Tới bài cuối cùng
86.899 114.001
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 333 (8 thành viên và 325 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 3.039 người đã ghé thăm, ngày 15-05-2023 lúc 04:15 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 448.318, Bài gửi: 549.948, Thành viên: 27.526, Thành viên kích hoạt: 12
Chào mừng bạn azdatavietnam mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2023 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.