Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Người gửi: dinhphanadv
08-08-2022 04:30 PM Tới bài cuối cùng
2 3
Người gửi: vithuyle01
Hôm nay 11:27 AM Tới bài cuối cùng
2.030 4.699
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [2])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:46 PM Tới bài cuối cùng
6.459 9.163
Người gửi: Anh 1
Hôm qua 08:04 AM Tới bài cuối cùng
2.251 2.884
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:21 PM Tới bài cuối cùng
1.513 2.088
Website Âm Nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: thuthao
Hôm qua 02:49 PM Tới bài cuối cùng
2.138 2.645
Tác phẩm thành viên (Đang xem [1])
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: Anh11
01-12-2022 03:07 PM Tới bài cuối cùng
1.583 1.962
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 08:11 AM Tới bài cuối cùng
1.915 3.377
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: Anh11
Hôm qua 09:41 AM Tới bài cuối cùng
1.554 1.890
Thế giới âm thanh (Đang xem [3])
Người gửi: tranngoctuyennet
30-11-2022 04:10 PM Tới bài cuối cùng
3.608 8.991
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [1])
Người gửi: hiep3tptb
29-11-2022 02:36 PM Tới bài cuối cùng
1.827 2.389
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:42 PM Tới bài cuối cùng
1.500 2.517
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:51 PM Tới bài cuối cùng
1.705 3.157
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:07 PM Tới bài cuối cùng
1.451 1.694
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [1])
Người gửi: minhzidj284
Hôm qua 11:48 AM Tới bài cuối cùng
1.468 1.958
Âm Nhạc Phật Giáo (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:58 PM Tới bài cuối cùng
1.492 2.057
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:12 PM Tới bài cuối cùng
1.456 1.984
Nhạc không lời (Đang xem [2])
Người gửi: hongthem
Hôm qua 02:59 PM Tới bài cuối cùng
1.493 1.979
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:38 PM Tới bài cuối cùng
1.483 1.885
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: Them1111
Hôm qua 08:01 AM Tới bài cuối cùng
1.455 1.968
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:43 PM Tới bài cuối cùng
1.759 2.345
Rap
Người gửi: Tienbvdn9983
30-11-2022 05:16 PM Tới bài cuối cùng
1.495 2.041
New Age, World Music (Đang xem [3])
Người gửi: tienphong2023
01-12-2022 12:37 PM Tới bài cuối cùng
1.846 3.048
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:08 PM Tới bài cuối cùng
3.059 3.944
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:05 PM Tới bài cuối cùng
1.500 2.297
Âm nhạc khác (Đang xem [1])
Người gửi: thu minh
Hôm qua 11:02 AM Tới bài cuối cùng
2.874 4.447
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc cổ điển (Đang xem [2])
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 01:09 AM Tới bài cuối cùng
1.472 1.678
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:04 PM Tới bài cuối cùng
1.530 1.751
Nhóm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: nymkiy241
Hôm qua 10:46 AM Tới bài cuối cùng
1.583 2.647
Chầu Văn (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:01 PM Tới bài cuối cùng
1.515 1.831
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 08:55 AM Tới bài cuối cùng
1.795 2.401
Người gửi: Anh11
29-11-2022 02:03 PM Tới bài cuối cùng
1.501 1.732
Nhạc trẻ (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:48 PM Tới bài cuối cùng
1.684 2.551
Rock Việt Nam (Đang xem [1])
Người gửi: Them1111
01-12-2022 03:14 PM Tới bài cuối cùng
1.444 1.715
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:37 PM Tới bài cuối cùng
1.482 2.337
Tuồng, Chèo (Đang xem [1])
Người gửi: Thêm1111
01-12-2022 03:23 PM Tới bài cuối cùng
1.754 2.347
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 09:17 AM Tới bài cuối cùng
1.431 2.313
Người gửi: nymkiy241
Hôm qua 03:30 PM Tới bài cuối cùng
1.470 2.023
Âm Nhạc Khác (Đang xem [2])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:45 PM Tới bài cuối cùng
3.013 5.597
Bàn luận âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: Anh111
Hôm qua 09:37 AM Tới bài cuối cùng
1.438 1.671
Người gửi: vtnghuong2911
Hôm qua 12:11 PM Tới bài cuối cùng
1.487 2.019
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc Anh - Mỹ (Đang xem [2])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:59 PM Tới bài cuối cùng
1.515 2.390
Nhạc Hàn Quốc (Đang xem [3])
Người gửi: Them1111
Hôm qua 04:34 PM Tới bài cuối cùng
1.509 2.160
Nhạc Nga (Đang xem [2])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:23 PM Tới bài cuối cùng
1.468 1.933
Nhạc Hoa (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 11:59 AM Tới bài cuối cùng
1.483 2.754
Nhạc Nhật (Đang xem [3])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:33 PM Tới bài cuối cùng
1.459 2.004
Người gửi: minhzidj284
Hôm qua 11:13 AM Tới bài cuối cùng
1.457 1.910
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:55 PM Tới bài cuối cùng
2.808 5.530
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:41 PM Tới bài cuối cùng
1.461 1.680
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: Thêm1111
Hôm qua 08:23 AM Tới bài cuối cùng
1.481 1.890
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:39 PM Tới bài cuối cùng
1.463 2.115
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 08:59 AM Tới bài cuối cùng
1.524 1.918
Hòa âm - Phối khí (Đang xem [1])
Người gửi: Anh111
Hôm qua 04:13 PM Tới bài cuối cùng
1.552 2.033
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [2])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:24 PM Tới bài cuối cùng
2.310 2.827
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:06 PM Tới bài cuối cùng
1.511 2.080
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [3])
Người gửi: minhzidj284
Hôm nay 02:34 PM Tới bài cuối cùng
1.760 3.182
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [2])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:35 PM Tới bài cuối cùng
1.962 3.056
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 09:19 AM Tới bài cuối cùng
1.549 2.159
Violon (Đang xem [1])
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 09:16 AM Tới bài cuối cùng
1.496 1.942
Harmonica (Đang xem [1])
Người gửi: nhatanh
Hôm qua 01:37 PM Tới bài cuối cùng
1.499 2.122
Người gửi: nhatanh
01-12-2022 03:42 PM Tới bài cuối cùng
1.808 2.566
Kèn (Đang xem [1])
Người gửi: Thêm1111
Hôm qua 10:57 AM Tới bài cuối cùng
1.669 2.504
Người gửi: bothembia50d
01-12-2022 10:14 AM Tới bài cuối cùng
1.442 1.762
Người gửi: minhzidj284
Hôm qua 11:35 AM Tới bài cuối cùng
1.541 2.054
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [1])
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:49 PM Tới bài cuối cùng
3.017 6.030
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:00 PM Tới bài cuối cùng
1.903 2.694
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:26 PM Tới bài cuối cùng
1.522 2.396
Nhạc Viện TP.HCM (Đang xem [1])
Người gửi: Anh 1
01-12-2022 03:17 PM Tới bài cuối cùng
1.887 2.682
Người gửi: Them1111
Hôm qua 10:19 AM Tới bài cuối cùng
1.543 2.066
Người gửi: thêm11
01-12-2022 03:27 PM Tới bài cuối cùng
1.494 1.866
Người gửi: thuthao
01-12-2022 03:53 PM Tới bài cuối cùng
1.502 2.024
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [1])
Người gửi: Anh11
Hôm qua 04:23 PM Tới bài cuối cùng
2.828 6.130
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:13 PM Tới bài cuối cùng
1.512 1.883
Hải Ngoại (Đang xem [2])
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 08:21 AM Tới bài cuối cùng
1.479 1.882
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:22 PM Tới bài cuối cùng
1.431 1.857
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Chợ Nhạc Cụ (Đang xem [2])
Người gửi: huongkkk99
01-12-2022 02:43 PM Tới bài cuối cùng
2.287 3.278
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 08:33 AM Tới bài cuối cùng
1.791 2.616
Dành cho các Fan
Người gửi: Tienbvdn9983
29-11-2022 08:53 AM Tới bài cuối cùng
1.886 2.251
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: hadala837
30-11-2022 12:30 PM Tới bài cuối cùng
1.771 2.469
Chợ linh tinh khác (Đang xem [43])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: phongkhamthaiduong123
Hôm nay 03:34 PM Tới bài cuối cùng
80.687 106.012
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 143 (3 thành viên và 140 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 221.785, Bài gửi: 314.735, Thành viên: 27.336, Thành viên kích hoạt: 28
Chào mừng bạn NgọcThịnh. Com mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:44 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2022 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.