Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: daothikimngoc
28-09-2012 01:47 PM Tới bài cuối cùng
3 3
Góp ý - Hỏi đáp (Đang xem [2])
Người gửi: vinh.logicweb
20-12-2022 02:15 PM Tới bài cuối cùng
3 4
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:22 PM Tới bài cuối cùng
2.242 5.023
Chưa có bài 0 0
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin tức (Đang xem [2])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:42 PM Tới bài cuối cùng
6.798 9.518
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:18 PM Tới bài cuối cùng
2.449 3.116
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:26 PM Tới bài cuối cùng
1.708 2.300
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:07 PM Tới bài cuối cùng
2.339 2.933
Nơi giới thiệu giao lưu các tác phẩm của thành viên
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:49 PM Tới bài cuối cùng
1.786 2.213
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:44 PM Tới bài cuối cùng
2.122 3.586
Hỏi đáp - Yêu cầu (Đang xem [2])
Nơi đưa các thông tin âm nhạc mà bạn đang cần tìm để mọi người giúp đỡ
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:26 PM Tới bài cuối cùng
1.751 2.106
Thế giới âm thanh (Đang xem [4])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:29 PM Tới bài cuối cùng
3.808 9.197
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:33 PM Tới bài cuối cùng
2.033 2.645
Nhạc Pop (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:15 PM Tới bài cuối cùng
1.697 2.756
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:19 PM Tới bài cuối cùng
1.895 3.367
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:31 PM Tới bài cuối cùng
1.647 1.893
Nhạc thiếu nhi (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:31 PM Tới bài cuối cùng
1.669 2.179
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:03 PM Tới bài cuối cùng
1.696 2.270
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:16 PM Tới bài cuối cùng
1.661 2.208
Nhạc không lời (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:33 PM Tới bài cuối cùng
1.688 2.283
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:50 PM Tới bài cuối cùng
1.695 2.119
Nhạc Rock (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:13 PM Tới bài cuối cùng
1.657 2.189
R&B, Soul (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:45 PM Tới bài cuối cùng
1.962 2.582
Rap
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:16 PM Tới bài cuối cùng
1.701 2.580
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:18 PM Tới bài cuối cùng
2.046 3.336
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:24 PM Tới bài cuối cùng
3.259 4.155
Nhạc Phim (Đang xem [5])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:14 PM Tới bài cuối cùng
1.697 2.544
Âm nhạc khác (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:06 PM Tới bài cuối cùng
3.075 4.783
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:37 PM Tới bài cuối cùng
1.677 1.939
Nhạc sĩ - Tác phẩm (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:28 PM Tới bài cuối cùng
1.729 2.223
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:19 PM Tới bài cuối cùng
1.779 2.854
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:34 PM Tới bài cuối cùng
1.717 2.038
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:39 PM Tới bài cuối cùng
1.991 2.805
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:36 PM Tới bài cuối cùng
1.697 1.945
Nhạc trẻ (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:00 PM Tới bài cuối cùng
1.888 2.909
Rock Việt Nam (Đang xem [2])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:59 PM Tới bài cuối cùng
1.648 1.960
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:28 PM Tới bài cuối cùng
1.689 2.549
Tuồng, Chèo (Đang xem [2])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:29 PM Tới bài cuối cùng
1.956 2.589
Cải Lương (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:55 PM Tới bài cuối cùng
1.630 2.517
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:32 PM Tới bài cuối cùng
1.673 2.271
Âm Nhạc Khác (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:25 PM Tới bài cuối cùng
3.216 5.825
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:30 PM Tới bài cuối cùng
1.635 2.046
Lý luận - Phê bình (Đang xem [4])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:23 PM Tới bài cuối cùng
1.689 2.541
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:52 PM Tới bài cuối cùng
1.710 2.610
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:04 PM Tới bài cuối cùng
1.707 2.364
Nhạc Nga (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:14 PM Tới bài cuối cùng
1.656 2.163
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:38 PM Tới bài cuối cùng
1.687 3.167
Nhạc Nhật (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:53 PM Tới bài cuối cùng
1.670 2.263
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:56 PM Tới bài cuối cùng
1.657 2.124
Nhạc các nước khác (Đang xem [3])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:43 PM Tới bài cuối cùng
3.009 5.737
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Lịch sử Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:35 PM Tới bài cuối cùng
1.660 1.914
Ca sĩ (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:58 PM Tới bài cuối cùng
1.686 2.164
Thuật ngữ âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:12 PM Tới bài cuối cùng
1.671 2.326
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:27 PM Tới bài cuối cùng
1.719 2.142
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:57 PM Tới bài cuối cùng
1.751 2.234
Phần mềm âm nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:10 PM Tới bài cuối cùng
2.509 3.068
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:20 PM Tới bài cuối cùng
1.706 2.290
Đào Tạo Âm Nhạc (Đang xem [1])
Người gửi: Phanmenqlks
Hôm nay 07:39 PM Tới bài cuối cùng
1.962 3.541
NHẠC CỤ - KỸ THUẬT :Các nhạc cụ, và kỹ thuật âm thanh vv...
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Piano (Đang xem [3])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:13 PM Tới bài cuối cùng
2.160 3.263
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:01 PM Tới bài cuối cùng
1.750 2.364
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:46 PM Tới bài cuối cùng
1.695 2.204
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:02 PM Tới bài cuối cùng
1.702 2.536
Trống (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:21 PM Tới bài cuối cùng
2.013 2.788
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:27 PM Tới bài cuối cùng
1.876 2.749
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:30 PM Tới bài cuối cùng
1.639 2.007
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:25 PM Tới bài cuối cùng
1.741 2.271
Nhạc Cụ Khác (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:17 PM Tới bài cuối cùng
3.227 6.251
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:48 PM Tới bài cuối cùng
2.091 2.918
NHÓM - HỘI :Các trường, các khoa đạo tạo âm nhạc, vv...Tổ chức có nhu cầu mở diễn đàn tại mục này vui lòng liên hệ với Ban quản trị
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Nhạc viện Hà nội (Đang xem [2])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:22 PM Tới bài cuối cùng
1.726 2.648
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:09 PM Tới bài cuối cùng
2.080 2.892
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:11 PM Tới bài cuối cùng
1.751 2.291
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:23 PM Tới bài cuối cùng
1.694 2.079
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:40 PM Tới bài cuối cùng
1.698 2.226
Chi Hội - Nhóm khác (Đang xem [1])
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:59 PM Tới bài cuối cùng
3.272 6.654
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:15 PM Tới bài cuối cùng
1.715 2.320
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:24 PM Tới bài cuối cùng
1.674 2.082
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:41 PM Tới bài cuối cùng
1.636 2.173
XÓM CHỢ :Chợ mua bán rao vặt cho thành viên
  Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:20 PM Tới bài cuối cùng
2.501 3.536
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 06:08 PM Tới bài cuối cùng
1.992 2.871
Chợ Poster (Đang xem [1])
Dành cho các Fan
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:17 PM Tới bài cuối cùng
2.095 2.468
Các tác giả cần tìm người sở hữu tác phẩm "cưng" của mình hãy đăng tin tại đây
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:32 PM Tới bài cuối cùng
1.978 2.751
Chợ linh tinh khác (Đang xem [83])
Các thông tin không liên quan đến âm nhạc các bạn hãy đăng vào đây nhé
Người gửi: genlentacocs
Hôm nay 05:47 PM Tới bài cuối cùng
82.084 109.112
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 189 (23 thành viên và 166 khách)
Xem ai đang online
Kỷ lục: 1.976 người đã ghé thăm, ngày 06-11-2012 lúc 08:46 PM.
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Âm nhạc Việt Nam
Chủ đề: 239.251, Bài gửi: 338.460, Thành viên: 27.422, Thành viên kích hoạt: 27
Chào mừng bạn onetechvietnam6868 mới gia nhập diễn đàn .
Có Bài Mới Có Bài Mới     Chưa Có Bài Mới Chưa Có Bài Mới    Diễn đàn bị khóa Diễn đàn bị khóa   
SangNhuong.comMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:59 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2023 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.